Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tillägg till Elinstallationsregler
Teknik 27 aug 2012
SEK har givit ut ett tillägg till Elinstallationsreglerna. Foto: Anders Wester
SEK Svensk Elstandard har släppt ett tillägg till Elinstallationsreglerna, SS 4364000 T1. I och med tillägget överensstämmer nu SS 4364000 med standarden för fastighetsnät angående separationsavstånd mellan elinstallationer för kraftförsörjning och teleinstallationer.

I standarden SS 4364000+R1 Elinstallationsreglerna, från 2009, och i standarden SS-EN 50174-1, Fastighetsnät för informationsöverföring – Installation av kabelnät – Del 1: Planering och kvalitetssäkring, från 2011, förekommer olika uppgifter angående vilket separationsavstånd det skall vara mellan starkströmsinstallationer och teleinstallationer.

Det har medfört att det är mycket viktigt att projektören/entreprenören kommer överens med beställaren om vilken standard som gäller för samförläggning/separationsavstånd inom den aktuella entreprenaden, SS 4364000 eller SS-EN 50174.

Detta för att undvika onödiga missförstånd vid besiktningar och onödiga extrakostnader.

Harmoniseringsdokument implementerat

SEK har nu gett ut ett tillägg till Elinstallationsreglerna, SS 4364000 T1. T1 byter ut avsnitt 444 i SS 4364000 som behandlar förläggning och jordning av elkablar och telekablar i de fall de löper nära varandra eller på annat sätt påverkar varandra i samma installation, och det berör därför inte nödvändigtvis alla installationer.

I och med tillägget implementeras det så kallade harmoniseringsdokumentet CENELEC HD 60364-4-444:2010 vilket inte kom med vid den senaste revisionen av Elinstallationsreglerna.

Påverkar även handbok 444

Tillägget påverkar både standarden SS 4364000 och SEK Handbok 444. I och med detta överensstämmer SS 4364000 med SS-EN 50174.

Exempelvis står det nu i Elinstallationsreglerna:

”Då både specifikationen för den informationstekniska kabelförläggningen och dess avsedda tillämpning är känd, ska fordringarna och rekommendationerna i SS-EN 50174-2, avsnitt 6.2, och SS-EN 50174-3 tillämpas."

"Där specifikationen och/eller det avsedda användningsområdet för IT-kabeln inte är känd ska luftavståndet mellan kraft- och IT-kablarna vara minst 200 millimeter.”

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter