Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Rätt krav ska ge rätt luftflöde
Arkitektur 14 aug 2012
Erfarenheter av projektering och dimensionering av ventilation i byggnader är viktiga för att få rätt inomhusmiljö.
För att byggnader inte ska påverka vår hälsa negativt när vi använder dem ställs krav på frisk luft och termisk komfort. Men hur projekterar man för rätt luftflöde?
Vilka luftflöden kan användas för att projektera ventilation i byggnader och samtidigt uppfylla de krav som Boverket och andra myndigheter ställer upp?

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Lagstiftning

PBL

Är den lagstiftning som en byggnad lyder under. Detta gäller såväl nytt som befintligt. I PBL, plan – och bygglagen ställs krav på byggnadsverks tekniska egenskaper som är väsentliga.

Ventilation får där sägas hamna under punkt 3 skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö i 4§. I PBF, plan- och byggförordningen, anges egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

För att uppfylla det ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften samt farlig strålning.

Detta gäller också förekomst av fukt i delar av byggnadsverket. Ovanstående lagstiftning och förordning tillämpas praktiskt genom Boverkets byggregler, BBR19.

Arbetsmiljölagen

Så fort en byggnad tas i drift träder Arbetsmiljölagen in. Den säger att de arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft skall vara tillfredsställande.

Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.

Denna lagstiftning tillämpas praktiskt av Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, där främst AFS 2009:2 Arbetsplatsen utformning kan nämnas.

Miljöbalken

Även miljöbalkens krav har koppling till luftkvaliteten i byggnader och Socialstyrelsen ger ut allmänna råd om luftkvalitet och ventilation vid tillsyn med koppling till miljöbalkens krav på luftkvalitet i byggnaden. 

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Styr och övervakning Kyla Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Lagstiftning

PBL

Är den lagstiftning som en byggnad lyder under. Detta gäller såväl nytt som befintligt. I PBL, plan – och bygglagen ställs krav på byggnadsverks tekniska egenskaper som är väsentliga.

Ventilation får där sägas hamna under punkt 3 skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö i 4§. I PBF, plan- och byggförordningen, anges egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

För att uppfylla det ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften samt farlig strålning.

Detta gäller också förekomst av fukt i delar av byggnadsverket. Ovanstående lagstiftning och förordning tillämpas praktiskt genom Boverkets byggregler, BBR19.

Arbetsmiljölagen

Så fort en byggnad tas i drift träder Arbetsmiljölagen in. Den säger att de arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft skall vara tillfredsställande.

Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- eller anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.

Denna lagstiftning tillämpas praktiskt av Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS, där främst AFS 2009:2 Arbetsplatsen utformning kan nämnas.

Miljöbalken

Även miljöbalkens krav har koppling till luftkvaliteten i byggnader och Socialstyrelsen ger ut allmänna råd om luftkvalitet och ventilation vid tillsyn med koppling till miljöbalkens krav på luftkvalitet i byggnaden.