Varan har lagts till i varukorgen
Nya mät- och ersättningsregler
Upphandling 17 aug 2012
Svensk Byggtjänst har gett ut en ny generation av Mer Hus. Foto: Ulf Söderlund
Mät- och ersättningsregler för hus, MER Hus, ges nu ut i generation 11. Den är samordnad med MER Anläggning för bättre tillämpning av reglerna.

Den tidigare utgåvan av mät- och ersättningsregler för hus, MER 2002 Hus, blev aldrig uppdaterad i samband med utgivningen av MER Anläggning 07 och 10.

Den kom därmed att skilja sig på ett flertal olika sätt när det gäller formulering av tillämpningsreglerna och redovisning av mät- och ersättningsreglerna.

Vidare kom skillnader att uppstå mot AMA Hus 08 vad gäller koder och rubriker som ändrades jämfört med AMA 98.

Gemensamma tillämpningsbestämmelser

I dag finns bara MER för Anläggning och Mer för Hus. Ett av de viktigare skälen till att ge ut MER Hus 11 var att samordna tillämpningsbestämmelserna så att dessa i princip ska kunna:

 • användas av alla vid upprättande av mängdförteckningar.

Samordningen innebär att:

 • reglerna är lika med undantag för vissa specifika regler:
  • under egen rubrik som gäller för Anläggning
  • under egen rubrik som gäller för Hus.

Harmonisering

Ändringarna i denna generation av MER Hus har i huvudsak inriktats på harmonisering med MER Anläggning inom följande områden:

 • formulering av tillämpningsreglerna
 • överensstämmelse vad avser mätreg­ler
 • lika skrivsätt i MER Anläggning och Hus.

Användning

Reglerna är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende husbyggnadsentreprenader. Syftet med MER Hus är att:

 • utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete
 • skapa underlag för enhetliga mängdförteckningar
 • underlätta reglering av reglerbara mängder
 • underlätta reglering av ändrings- och tilläggsarbeten
 • underlätta upprättande av systematisk kostnadsstatistik.

Beställ

Mer Hus 11, som kostar 2.640 kronor + moms, kan beställas från Svensk Byggtjänsts webbutik.

Ny utgåva av Mer Hus.
Fördjupningsmaterial

Bo Samuelsson
Projektledare/Redaktör AMA-redaktionen
Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

Ny utgåva av Mer Hus.
Fördjupningsmaterial