Varan har lagts till i varukorgen
Ett samhälle för alla
Tillgänglighet 22 aug 2012
I boken ges exempel på hur mycket otillgänglighet kan kosta .
Ett tillgängligt samhälle är en gemensam utmaning för alla. Tanken är att boken ”Ett samhälle för alla” ska inspirera till nya tillgänglighetslösningar och ett mera strategiskt inriktat tillgänglighetsarbete som överbryggar sektorer, branscher, förvaltnings- och kommungränser.
Boken ”Ett samhälle för alla” ska ge inspiration för tillgänglighetslösningar. För att åstadkomma tillgänglighet för alla framhäver författaren Lilian Müller vikten av:

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter