Varan har lagts till i varukorgen
Elektronik tar över lekplatser
Teknik 31 aug 2012
Hög säkerhet, låga driftskostnader och bättre tillgänglighet. Elektronisk lekutrustning, konstgräs och kullar av sviktande gummi tar över lekplatserna.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Renovering av stadsparker speglar samhällsutvecklingen, och har gjort så ända sedan den kungliga Humlegården öppnades för allmänheten på 1820-talet.

Kombination av datorspel och klätterställning

Omvandlingen av Nydalsparken i Tensta utanför Stockholm har pågått i fyra år. Här finns nu en multiarena, klätterskulptur, gungor, trampolin, klätternät, men också Sveriges första elektroniska lekplats.

Tanken bakom lekparken är att locka ut de lite äldre barnen. Lekplatsen presenteras av Stockholms stad som en "kombination av datorspel och klätterställning. En dröm för alla föräldrar som suckar över att barnen sitter framför datorn. "

Elektroniska lekredskap

De elektroniska lekredskapen används både av de yngre barnen och av tonåringarna enligt parkingenjör Maggan Cervinger, som är ansvarig för upplägget. Bland annat finns en stor balansring, "Icon" från danska Kompan, som tillförts elektronik.

På andra platser i Sverige finns varianter som den interaktiva dans- och musikmaskinen från leverantören Lappset. Lekställningarna är kopplade till en dator. Barnen följer budskapen på displayen och kan leka och tävla ensamma eller i grupp.

Ingen skadegörelse

Maggan Cervinger bedömer inte att den moderna lekutrustningen medför några stora driftskostnader.

– Vi har inte haft några problem med vare sig fel eller skadegörelse under de år som vi haft elektroniska lekredskap. Tvärtom är underhållskostnaderna högre på de traditionella lekplatserna.

Konstmaterial effektivast

När Vasaparken i Stockholm renoverades för ungefär sex år sedan ersattes naturmaterialen i parkleken och på fotbollsplanen av konstmaterial. Slitaget är hårt med flera hundra ungar varje dag på de något för knappa ytorna. Och så ser det ut på många håll:

– Slitaget på parkernas gräs- och grusytor är hårt och blickarna har vänts mot marknadens nya material. Det nedslitna gräset byts mot konstgräs och lekplatsens dammiga grus och röriga och lättrörliga sandytor ersätts med sviktande gummiytor. Det gröna kan byta kulör till violett och parkens kullar kan lysa röda om man vill, säger Anders Falck som är landskapsarkitekt på Grontmij.

Vasaparken belönades med Siennapriset 2007.

Prefabricerad och säkerhetsklassad utrusning

Anders Falck projekterade Nydalsparken och arbetat med uppgraderingen av Vasaparken. Han konstaterar att säkerhetsmedvetenheten och inträdet i EU tillsammans med expansionen inom förskolan och skolbarnomsorgen, drivit på utvecklingen mot prefabricerad, säkerhetsklassad utrustning.

Vasaparkens isbana är säkrad även under milda vintrar med avancerad kylteknik. Utnyttjandegraden per kvadratmeter är extremhög eftersom kylslingorna ligger under konstgräset. Planen kan användas de flesta av årets 356 dagar och det görs också.

Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial