Varan har lagts till i varukorgen
Ekodesignkrav även på led
Energi 30 aug 2012
Nästa höst kommer det att ställas ekodesignkrav även på led- och reflektorlampor. Foto: Anders Wester
I juli var det dags för led- och reflektorlampor att få ekodesignkrav. Samtidigt utökades energimärkningen, vilket gör det enklare för användare och beställare att välja en energieffektiv lampa.

EU:s kommitté för ekodesign röstade den 13 juli i år igenom en tredje förordning för belysning. Den här gången är det led- och reflektorlampor som får krav på sig vad gäller energianvändning och funktion.

Kraven ska börja gälla från 1 september 2013. Exempel på funktionskrav som ställs är livslängd, antal tänd- och släckcykler, starttid och färgåtergivningsförmåga.

Omfattning

De nya kraven ställs på reflektorlampor, så som halogenlampor, 230 volt och lågspänningslampor, gasurladdningslampor samt led-lampor. Rundstrålande led-lampor, som tidigare endast haft krav på energieffektivitet, omfattas nu också i sin helhet.

I och med den nya förordningen omfattas i stort sett alla slags ljuskällor eftersom krav på rundstrålande samt väg- och kontorsbelysning redan finns på plats.

Oled-lampor är fortsatt undantagna eftersom denna teknik ännu anses som omogen, men kan komma att inkluderas i kommande revisioner av kraven. Krav ställs även på relaterad utrustning, det vill säga driv- och kontrolldon för belysning.

Enklare att välja rätt

Samtidigt utökas energimärkningen så att den gäller i stort sett alla lampor för hemmabruk och professionell användning. Det innebär att utökad information om lamporna ska finnas på lamporna själva, förpackningar samt särskilda webbplatser.

Detta gör det lättare för både vanliga och professionella användare och beställare vid val av belysningslösningar.

– Nu försvinner de sämsta reflektor- och led-lamporna från marknaden. Beslutet är viktigt eftersom risken annars är stor att konsumenterna blir besvikna på den nya led-tekniken, säger Peter Bennich, Energimyndigheten.

Stora besparingar

EU räknar med att de nya kraven på led- och reflektorlampor årligen kommer att spara 25 terrawattimmar från år 2020. Tillsammans ska de tre belysningsförordningarna spara cirka 100 terrawattimmar från år 2020 och framåt.

Det kan jämföras med Sveriges totala elanvändning som i dag ligger på 132 terrawattimmar om året.

FAKTA Viktiga direktiv

Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020.

Ekodesignkraven ger stora energibesparingar eftersom de mest energislösande produkterna förbjuds och samtidigt blir produkterna billigare i drift för konsumenten.

Energimärkningskraven möjliggör ännu större besparing och produktutveckling eftersom aspekter som energiförbrukning, buller, prestanda tydliggörs och konsumenterna kan efterfråga de bästa produkterna på marknaden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Belysning Utemiljö Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Viktiga direktiv

Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020.

Ekodesignkraven ger stora energibesparingar eftersom de mest energislösande produkterna förbjuds och samtidigt blir produkterna billigare i drift för konsumenten.

Energimärkningskraven möjliggör ännu större besparing och produktutveckling eftersom aspekter som energiförbrukning, buller, prestanda tydliggörs och konsumenterna kan efterfråga de bästa produkterna på marknaden.

Fördjupningsmaterial