Varan har lagts till i varukorgen

Då slipper entreprenör betala

Energi 24 aug 2012
Entreprenör behöver inte betala skadestånd för störning i hotellverksamhet. Foto: Ulf Söderlund
BKK, Byggandets Kontraktskommitté anser att ansvarsreglerna i paragraferna 11 och 13 i kapitel 5 i AB 04 ska tolkas så att entreprenören inte är skadeståndskyldig för störning i kommersiell verksamhet. Om han inte varit grovt vårdslös.

BKK, Byggandets Kontraktskommitté har fått en fråga angående tolkning av AB 04 kapitel 5, paragraferna 11 och 13 och lämnar sitt svar i form av ett ”Förtydligande”.

Frågeställning

Frågeställningen är följande:

En entreprenör utför arbete åt ett fastighetsbolag, nedan ”beställaren”. Beställaren krävs på skadestånd av sin hyresgäst (hotellverksamhet) för avbrott i verksamheten som beror på skada som vållats av entreprenören.

Beställaren framställer motsvarande skadeståndskrav till entreprenören. Omfattas kravet av undantaget i 5:11 andra stycket (avbrott eller störning i kommersiell verksamhet) eller skall det ersättas med stöd av 5:13?

Paragraf 5:13

I sitt svar konstaterar BKK att utformningen av bestämmelsen i AB 04 kapitel 5, paragraf 13, första stycket inte är entydig. Avsikten med bestämmelsen är emellertid inte att den ska omfatta skadeståndskrav mot beställaren som har sin grund i något av beställarens avtalsförhållanden.

Det vill säga till exempel hyresavtal mellan beställaren och dennes hyresgäst. Ett krav mot beställaren som grundas på ett sådant avtal faller därför utanför bestämmelsens omfattning.

Paragraf 5:11

Den paragraf som är aktuell att tillämpa i detta skede är AB 04 kapitel 5, paragraf 11. Enligt andra stycket i den paragrafen är part emellertid inte ersättningsskyldig för skada som drabbar motparten på grund av avbrott eller störning i:

  • industriell produktion
  • annan kommersiell verksamhet.

Eftersom uthyrning av fastighet för hotellverksamhet utgör kommersiell verksamhet anser BKK att en entreprenör inte är skadeståndsskyldig för beställarens skada i denna verksamhet, såvida det inte är fråga om grov vårdlöshet från entreprenörens sida.

FAKTA BKK och BKKs förtydliganden

BKK

Byggandets Kontraktskommitté, BKK är en ideell förening med olika organisationer inom byggsektorn som medlemmar. BKK arbetar framförallt med att ta fram och utge bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal. Allmänna bestämmelser AB 04, ABT 06 och ABM 07 är till exempel BKK-produkter.

 

BKKs förtydliganden

BKK har beslutat att på BKKs hemsida, www.foreningenbkk.org, publicera svar på frågor rörande tolkningen av BKKs dokument. Syftet med den nya tjänsten är att försöka räta ut frågetecken och undanröja otydligheter i BKKs dokument för att därmed underlätta tillämpningen av dem i enskilda avtal.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA BKK och BKKs förtydliganden

BKK

Byggandets Kontraktskommitté, BKK är en ideell förening med olika organisationer inom byggsektorn som medlemmar. BKK arbetar framförallt med att ta fram och utge bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal. Allmänna bestämmelser AB 04, ABT 06 och ABM 07 är till exempel BKK-produkter.

 

BKKs förtydliganden

BKK har beslutat att på BKKs hemsida, www.foreningenbkk.org, publicera svar på frågor rörande tolkningen av BKKs dokument. Syftet med den nya tjänsten är att försöka räta ut frågetecken och undanröja otydligheter i BKKs dokument för att därmed underlätta tillämpningen av dem i enskilda avtal.