Varan har lagts till i varukorgen
Boverket mildrar krav på hissar
Bostäder 10 sep 2012
För andra gången på ett halvår föreslår Boverket ändringar i hissföreskrifterna. Ambitionen är att göra reglerna tydligare.
Boverket har under sommaren föreslagit flera ändringar i hissföreskrifterna. Ändringarna innebär mildare krav i flera fall när gamla hissar byggs om. Förslagen beräknas börja gälla i mitten av oktober.

Förslaget gäller Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Ändringarna görs för att det enligt Boverket finns ett "behov av förtydliganden i vissa avseenden för en enklare och mer enhetlig praktisk tillämpning i reglerna".

Fler möjligheter till undantag

Boverket vill bland annat utöka möjligheten till undantag vid kraven på installation av korgdörr i äldre hissar som huvudsakligen används för transport av personer.

För att i dag få installera ljusridå i stället för korgdörr, har kravet i princip varit att en dörr inte fått plats utan att man tvingats göra ingrepp i själva byggnaden.

I det nya förslaget tar man även hänsyn till att själva hissanordningen inte klarar att bära en korgdörr utan att behöva byggas om så att det blir oskäligt dyrt.

Fritt räddningsutrymme

Boverket mildrar också kraven på fritt räddningsutrymme i hisschaktet för service- och besiktningspersonal.

Dessa krav ska i fortsättningen bara ska gälla för hissar som är byggda före 1973. Nyare hissar anses redan vara tillräckligt säkra.

Utsträckt tid för följdändring

Dessutom föreslås utsträckt tid för att göra följdändringar vid en ombyggnad. I fortsättningen föreslås hissägaren ha tre månader på sig att utföra de följdändringar som krävs.

Ett av skälen till detta är att hissar inte ska behöva stå stilla i onödan i väntan på att nya delar ska levereras.

Förslaget har varit ute på remiss. Remisstiden gick ut den 7 september.

FAKTA Ris och ros för nytt förslag

De flesta remissinstanser tillstyrker Boverkets förändrade hissföreskrifter, men några anser att reglerna kommer krångla till de krångliga föreskrifterna ytterligare. Så här tycker några av de som berörs av det nya förslaget:

Fastighetsägarna och Sabo:

Fastighetsägarna och Sabo är huvudsakligen positiva till de nya förslagen. Fastighetsägarna ifrågasätter dock fortfarande varför Boverket föreskriver korgdörr i första hand och inte en funktion som ska minska risken för skador, som annars är brukligt. Fastighetsägarna anser också att tiden för att åtgärda följdändringar borde utsträckas till sex månader.

Swetic

Förslaget att knyta den motordrivna anordningens förutsättningar till begreppet oskäliga kostnader öppnar sannolikt för åberopande av oskälighet i ett antal fall. Eftersom oskälig kostnad inte är definierat blir det upp till byggherren att tolka själv. Gränsdragningar blir svåra och avvikelser uppdagas oftast först vid besiktning.

Swetic tror också att tremånadersregeln för följdändringar kommer att ställa till problem om inte hanteringen klargörs ur besiktningssynpunkt.

SIS anser att texten "oskälig kostnad" i förslaget till BFS 2012:xx, H 14 inte kan godtas och att texten därför måste förtydligas på den punkten. SIS anser också att Boverket, när det gäller förbättring av säkerheten hos existerande hissar, ska hänvisa till SS‐EN 81‐80:2009 istället för till SS‐EN 81‐1+A3:2010 och EN 81‐2+A3:2010.

Hissförbundet anser att den i H12 befintliga hänvisningen av oskäliga kostnader bör behållas då förslaget om att hänvisa till den motordrivna anordningens förutsättning innebär att det i praktiken blir helt upp till fastighetsägaren att välja nivå på såväl säkerhetslösning som övriga förbättringsåtgärder inklusive. Förslaget kommer att leda till ett stort antal lösningar medljusridåer. I många fall en god fungerande lösning men i många andra helt förkastlig ur tillförlitlighetssynpunkt. Och det är branschen som får klä skott när det blir strul efteråt.

Länsstyrelsen i Jönköpings län efterlyser en konsekvensutredning av hur tillsynsmyndigheterna, alltså kommunerna, ska tillämpa de nya föreskrifterna.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Ris och ros för nytt förslag

De flesta remissinstanser tillstyrker Boverkets förändrade hissföreskrifter, men några anser att reglerna kommer krångla till de krångliga föreskrifterna ytterligare. Så här tycker några av de som berörs av det nya förslaget:

Fastighetsägarna och Sabo:

Fastighetsägarna och Sabo är huvudsakligen positiva till de nya förslagen. Fastighetsägarna ifrågasätter dock fortfarande varför Boverket föreskriver korgdörr i första hand och inte en funktion som ska minska risken för skador, som annars är brukligt. Fastighetsägarna anser också att tiden för att åtgärda följdändringar borde utsträckas till sex månader.

Swetic

Förslaget att knyta den motordrivna anordningens förutsättningar till begreppet oskäliga kostnader öppnar sannolikt för åberopande av oskälighet i ett antal fall. Eftersom oskälig kostnad inte är definierat blir det upp till byggherren att tolka själv. Gränsdragningar blir svåra och avvikelser uppdagas oftast först vid besiktning.

Swetic tror också att tremånadersregeln för följdändringar kommer att ställa till problem om inte hanteringen klargörs ur besiktningssynpunkt.

SIS anser att texten "oskälig kostnad" i förslaget till BFS 2012:xx, H 14 inte kan godtas och att texten därför måste förtydligas på den punkten. SIS anser också att Boverket, när det gäller förbättring av säkerheten hos existerande hissar, ska hänvisa till SS‐EN 81‐80:2009 istället för till SS‐EN 81‐1+A3:2010 och EN 81‐2+A3:2010.

Hissförbundet anser att den i H12 befintliga hänvisningen av oskäliga kostnader bör behållas då förslaget om att hänvisa till den motordrivna anordningens förutsättning innebär att det i praktiken blir helt upp till fastighetsägaren att välja nivå på såväl säkerhetslösning som övriga förbättringsåtgärder inklusive. Förslaget kommer att leda till ett stort antal lösningar medljusridåer. I många fall en god fungerande lösning men i många andra helt förkastlig ur tillförlitlighetssynpunkt. Och det är branschen som får klä skott när det blir strul efteråt.

Länsstyrelsen i Jönköpings län efterlyser en konsekvensutredning av hur tillsynsmyndigheterna, alltså kommunerna, ska tillämpa de nya föreskrifterna.

Fördjupningsmaterial