Varan har lagts till i varukorgen
Ändringar i BBR ute på remiss
Lov och tillsyn 29 aug 2012
På grund av byggproduktdirektivet måste vissa ändringar göras i BBR. Foto: Ulf Söderlund.
Boverkets Byggregler, BBR, behöver ändras med anledning av att byggproduktförordningen ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2013. Nu är ändringsförslaget ute på remiss.

Den 1 juli 2013 ska byggproduktförordningen tillämpas fullt ut i Sverige. Det innebär att smärre ändringar behöver göras i BBR.

Samtidigt passar Boverket på att ändra BBR i vissa andra delar samt även föreslå en mindre justering i Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD.

Remiss

Boverket har nu ute en remiss med förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd till Boverkets byggregler, BBR, med tillhörande konsekvensutredning. Samtidigt finns även en remiss med ett förslag om en smärre justering i BBRAD.

Synpunkter på förslagen lämnas senast den 15 oktober 2012 via:

  • e-post till Stina Jonfjärd
  • brev till Boverket, att. Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.

Webbforum om remissen

Under perioden 3 september – 15 oktober kommer Boverket att ha ett forum på sin webbplats, www.boverket.se, där det ska gå att diskutera vissa av förslagen till ändringar i BBR. De ändringar som kommer att lyftas på forumet är:

  • följdändringar på grund av byggproduktförordningen, CPR (avsnitt 1 och 2)
  • utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav (avsnitt 3:111 och 3:211)
  • ljudmiljö i publika lokaler (avsnitt 3:1451)
  • fuktskydd av ytterväggar (avsnitt 6:53)
  • tappvatten och bly (avsnitt 6:62)
  • bullerskydd (avsnitt 7).

Mer information

Bygginfo återkommer med mer information när förändringarna är beslutade.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser Bostäder Arkitektur Projektering Renoveringar Vatten och avlopp Arbetsmiljö Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter