Varan har lagts till i varukorgen
"Vi kan bygga mycket effektivare"
Teknik 26 apr 2012
Detaljplanerna ligger på kommunerna men det är marknaden som avgör om det blir byggt, säger Gunilla Glasare på SKL. Foto Svensk Byggtjänst
Sverige klarar att bygga upp till 75 000 bostäder per år om produktionsprocessen blir effektivare. Det framhöll NCC vid Svensk Byggtjänst Trenddagen i måndags.
Cecilia Jondell
Redaktör

Flera talare höll med om att samhällsbyggandet måste bli mer effektivt och förslagen var många.

I dag byggs omkring 20 000 lägenheter per år vilket är alldeles för lite med tanke på tillväxten i storstäderna. Snarare 30 000–35 000 lägenheter behövs byggas varje år i Sverige.

Slöseri ett av problemen

Närmare 35 procent av produktionskostnaderna i bygg- och anläggningsprojekten slösas bort av slarv, felaktigheter och dålig planering. Den siffran har Per-Erik Josephson från Chalmers redovisat.

Han var en av de talare som hade exempel på hur man kan höja produktivitetsutvecklingen och några av de ”nio nycklar” i hans lösning var att:

  • förkorta ledtider
  • förbättra upphandlingssystemet
  • standardisera mer för ökad upprepning och lärande
  • skapa ett gemensamt resurssnålt mätsystem.

Vilken roll har kommunen

Gunilla Glasare, chef för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog upp vad kommunen har för inflytande i byggandet.

– Kommunen kan påskynda handläggningsprocessen med ett snabbare handläggande. Men det är det höga antalet överklagande som ofta gör processen trög, säger Gunilla Glasare.

Människor är den viktiga länken

Erik Alteryd, vd för Veidekke Entreprenad, ansåg att det är sammansättningen av människor som avgör hur kostnadseffektivt ett bygge blir. Han talade om medarbetares involvering och arbetssätt, och tekniken.

Slutsatsen var att systematisera för ett effektivare byggande och att ett gemensamt regelverk också gynnar effektiviteten.

Större svängningar och dämpad tillväxt

Om fem år är bostadsbristen ännu större än i dag, framför allt i storstadsregionerna, säger Rolf Persson, analytiker på Industrifakta. 

Han gav några slutsatser för hur trenden inom samhällsbyggandet ser ut fram till år 2015.

– Investeringar i kommersiella lokaler, som stadigt har hållt sig uppe på marknaden, kommer att gå ned 15–20 procent.

En helhetssyn för att tillgodose fler som behöver bo bör vara mer anpassat till olika gruppers behov.

– I dag byggs det bostäder med en för hög standardnivå. Hyrorna i allmännyttan har en smärtgräns på max 15 procents höjning.

Bygg den kvalitet vi har råd med

Joakim Palme, instituet för framtidsstuder vid Uppsala universitet hade också synpunkter på ett allt för dyrt boende. 

– Investera brett, bygg i den kvalité vi har råd med. Studentboende till exempel klarar en betydligt lägre standard, säger Joakim Palme vid Uppsala Universitet.

Nya koncept behövs som sänker kostnaderna och får fart på nybyggnad och renovering. Rolf Persson gav några exempel som kan förbättra processen:

  • Mer skräddarsydd byggmaterialdistribution
  • större användning av Bim som ökar och lyfter kvalitén och ger ett mer effektivt byggande
  • elektronisk upphandling sänker kostnader.

 

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter