Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Utökad tillämpning av eurokoder
Bestämmelser 18 apr 2012
Boverket har gett ut en remiss med förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.
Våra nationella konstruktionsregler, BKR, ersattes fullt ut av eurokoder den 1 januari 2011 (med viss övergångstid) genom en ny författning, EKS, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Tidigare har det inte funnits mycket skrivet om kranbanor i våra svenska regler men nu kommer mer regler i en reviderad EKS.
FAKTA Eurokoddelar som Boverket vill införliva i EKS:

 • EN 1991-3 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 3: Last av kranar och maskiner
 • EN 1991-4 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 4: Silor och behållare
 • EN 1992-3 SS-EN 1992-3 Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material
 • EN 1993-4-1 SS-EN 1993-4-1 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 4–1: Silor
 • EN 1993-4-2 SS-EN 1993-4-2 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 4–2: Cisterner
 • EN 1993-6 SS-EN 1993-6 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 6: Kranbanor
 • EN 1996-1-2 SS-EN 1996-1-2 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 1-2: Allmänna regler – Brandteknisk dimensionering.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Kyla Konstruktion Projektering Bostäder
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter

Tidigare har det inte funnits mycket skrivet om kranbanor i våra svenska regler men nu kommer mer regler i en reviderad EKS.
FAKTA Eurokoddelar som Boverket vill införliva i EKS:

 • EN 1991-3 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 3: Last av kranar och maskiner
 • EN 1991-4 Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 4: Silor och behållare
 • EN 1992-3 SS-EN 1992-3 Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material
 • EN 1993-4-1 SS-EN 1993-4-1 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 4–1: Silor
 • EN 1993-4-2 SS-EN 1993-4-2 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 4–2: Cisterner
 • EN 1993-6 SS-EN 1993-6 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 6: Kranbanor
 • EN 1996-1-2 SS-EN 1996-1-2 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 1-2: Allmänna regler – Brandteknisk dimensionering.