Varan har lagts till i varukorgen
Trygghetslarm ska bli tryggare
Säkerheten i trygghetslarmstjänsterna brister när larm med gammal teknik ansluts till nät med ny digital teknik. Foto: Grodan Luleå
PTS har låtit genomföra en kartläggning av den svenska marknaden för trygghetslarm. Resultatet visar att kommunerna behöver få hjälp med att anpassa sig till den tekniska utvecklingen för trygghetslarmstjänster.

De elektroniska kommunikationsnäten bygger i allt större utsträckning på digital teknik. Den fasta telefonin överges till förmån för mobil telefoni. För att trygghetslarmstjänster ska fungera på ett säkert sätt behöver de också använda digital teknik.

I dag finns det trygghetslarmstjänster som fungerar i digitala nät, och som dessutom erbjuder en bättre funktionalitet än gamla, analoga larm.

De digitala larmen är mer tillförlitliga eftersom det går att automatiskt övervaka att de fungerar. Ett analogt larm måste övervakas manuellt, vilket är mer problematiskt.

Kartläggning av problemen

På regeringens uppdrag håller Hjälpmedelsinstitutet på att genomföra ett program av utvecklingsinsatser för att förbättra säkerheten i leveranserna av digitala trygghetslarm.

I takt med programmets insatser har det uppstått en hel del frågor kring problem som rör trygghetslarmens leverans genom elektroniska kommunikationsnät.

Med anledning av detta har PTS låtit genomföra en kartläggning av problemen och orsakerna till dem.

Kommunikation och kunskapsspridning

Resultatet visar att kommunerna behöver få hjälp att anpassa sig till den tekniska utvecklingen för trygghetslarmstjänster. Annars kan det finnas risk för att säkerheten i trygghetslarmstjänsterna brister genom att larm med gammal teknik ansluts till nät med ny digital teknik.

De är kommunerna som står för kostnaden för trygghetslarmen. Kombinationen av att många kommuner är små och att detta är en tjänst som fått ett allt större tekniskt innehåll gör att kommunerna behöver stöttas.

De myndigheter, organisationer och företag som sitter på nödvändig kunskap kan bland annat visa på hur kommunerna kan upphandla tjänsten på ett lämpligt sätt som ger öppningar till vidareutveckling och som säkrar hela leveranskedjan.

- Genom att gå över till digitala trygghetslarmstjänster lägger man grunden för framtida digitala omsorgstjänster i hemmet. En slutsats vi drar av analysen är att det finns stora samhällsvinster att göra om man koordinerar upphandlingen av trygghetslarm i Sverige, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

PTS kommer nu att ta fram en plan för vad PTS kan bidra med i arbetet med säkrare trygghetslarmstjänster.

Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter