Varan har lagts till i varukorgen

Tre handböcker om vattensäkerhet

Säkerheten kring vårt dricksvatten stöttas av tre kompletterande handböcker. En från från Svenskt Vatten och två från Livsmedelsverket.

Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter, Krishantering för dricksvatten och Beredskapsplanering för dricksvatten ger tillsammans kommuner och dricksvattenproducenter bra handledning i arbetet med en tryggare vattenförsörjning.

Säkerhetsansvarig hos dricksvattenproducent

Publikation U12: Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter är en handbok för dig som är säkerhetschef, eller säkerhetsansvarig, hos dricksvattenproducenten.

Du har nytta av den i ditt arbete för att förebygga brott mot dricksvattenproduktionen, men också för att försvåra och lindra konskekvenserna av  inbrott och skadegörelse. Det är du som är ansvarig, ställer krav i den egna organisationen och vidtar åtgärder.

Du som arbetar med förebyggande säkerhetsarbete vid en kommun har också nytta av handboken.

Handböcker för kommuners krishantering

Livsmedelsverkets handböcker  ”Krishantering för dricksvatten” (röd) och ”Beredskapsplanering för dricksvatten” (blå) syftar till att förbättra kommunernas krishantering vid situationer som kan ge allvarliga störningar i vattenförsörjningen.

När det gäller arbetet med skydd mot sabotage och skadegörelse hänvisar författarna till publikationen Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter.

På så sätt kan även kommuner ha nytta av den publikation som vänder sig till säkerhetsansvariga och säkerhetschef vid dricksvattenproducenten.

Alla dessa handböcker är att betrakta som kompletterande handledningar.

Ingen av dessa handböcker ersätter någon annan av handböckerna utan de är att betrakta som kompletterande handledningar. På samma sätt har det också varit med tidigare utgåvor.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Bestämmelser
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Ingen av dessa handböcker ersätter någon annan av handböckerna utan de är att betrakta som kompletterande handledningar. På samma sätt har det också varit med tidigare utgåvor.