Varan har lagts till i varukorgen

Skärpta krav på effektiv belysning

Energi 19 apr 2012
Den 13 april skärptes kraven ytterligare på att gatu- och kontorsbelysningen ska vara energieffektiv. Foto: Anders Wester
Andra fasen i ekodesigndirektivet för gatu-och kontorsbelysning har infallit och kraven på energieffektivitet skärps ytterligare. Det är främst kommuner som berörs.

Den 13 april skärptes kraven på energieffektivitet och ljusegenskaper för högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och vissa lysrör.

För de högintensiva urladdningslamporna sätts minimikrav, lumen per watt, för olika storlekar av lampor. Vidare fasas enkelfärgslysrör i storlekarna T10 och T12 ut helt och hållet.

Byte av belysningskällor

Dessa ljuskällor används ofta i gatubelysning. I kommunerna pågår redan arbetet med att byta ut belysningskällorna kontinuerligt och man ligger väl i fas.

Många byter ut befintliga lampor och armaturer mot belysningslösningar baserade på bland annat metallhalogen och led-lampor. De är energieffektivare, har längre livslängd, innehåller mindre kvicksilver och möjliggör en bättre ljussättning av vägar och utomhusmiljöer.

Även induktionslampor har på senare tid kommit fram som ett alternativ till befintlig gatu- och utomhusbelysning. Dessa är en typ av gasurladdningslampor och omfattas därmed också av ekodesignkrav, något som återförsäljare eller beställare behöver känna till.

– Belysning är ett bra exempel på hur ekodesign, det vill säga lagstiftningen som ställer krav på energieffektivitet hos produkter, skyndar på utvecklingen i rätt riktning, säger Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten.

Kvicksilverlampor nästa

Nästa steg i utfasningen inträffar i april 2015. Då kommer vanliga kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor av så kallade plug in-typ för vägbelysning att fasas ut

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Belysning Utemiljö Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial