Varan har lagts till i varukorgen

Så ska fusk stoppas på byggen

Arbetsmiljö 20 apr 2012
Rivning och Göteborg stad - två fenomen som förknippas med fusk inom byggbranschen. När Munkebäcksgymnasiet rivs ska däremot allt gå rätt till genom upphandlingsmodellen Rena byggen.
Personalens närvaro kontrolleras mot inbetalda arbetsgivaravgifter. Stämmer inte uppgifterna får entreprenören böta. Upphandlaren godkänner alla underentreprenörer på förhand. De första piloterna inom Rena byggen drar igång.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Sedan drygt ett år kan företag som lämnar anbud på stora upphandlingar enkelt förse upphandlaren med information om sin skattestatus. Det görs genom Skatteverket och de flesta stora upphandlare medverkar i systemet.

I Göteborgs Stad och Luleå kommun har förvaltningarna och byggföretagen kommit ett steg till på vägen mot rena byggen.

Skapar nya regler

Pilotprojekten sjösätts under våren 2012 och lägger grunden för nya regelstandarder där minskad svart arbetskraft, konkurrens på lika villkor, ökad säkerhet på arbetsplatserna och större fokus på miljöfrågor är målbilder.

Arbetet för rena byggen säkrar också upp att skattebetalarnas pengar används som kommunen bestämt.

Skatteverket spindeln i kontrollen

Praktiskt kontrolleras närvaron genom speciell legitimation, så kallade ID06-brickor, som samtliga personer som vistas på bygget bär. Arbetstimmarna registreras i en elektronisk närvaroliggare som skickas till Skatteverket varje månad. Varken kommunen eller entreprenören kan gå in och kontrollera uppgifterna i närvaroredovisningen.

– Samtidigt skickar arbetsgivaren varje månad specifikation av skattedeklarationen för varje person till Skatteverket. Här redovisar företaget namn, personnummer, lön, skatt och arbetsgivaravgifter för varje medarbetare som har arbetat i projektet. Skatteverket stämmer sedan av deklarationerna mot närvaroredovisningen enligt ID06, säger Jenny Lööf som är inforamtionsansvarig för Rena byggen på Göteborgs stad.

Villkoren för entreprenörerna

Sveriges Byggindustrier är drivande i det övergripande arbetet kring konceptet.

– Vi startade Nackaprojektet för två år sedan för att leda de yrkanden på lagändringar vi som bransch har i bevis. Med en gyllene triangeln bestående av en lag om närvaroliggare och en lag om individuell skattelägg (månadsinbetalning av arbetsgivaravgifter kopplat till personens personnummer) samt ID06 som redskap skulle vi få stopp på svartarbetet i branschen, säger Peter Löfgren på Sveriges Byggindustrier.

Så trots avståndet mellan Göteborg och Luleå är villkoren för entreprenörerna och underentreprenörerna i mycket desamma.

Luleå har tilläggskrav kring arbetsmiljö, försäkringar för personalen och miljöfrågor som kommunen vill lyfta fram. Göteborgs stad räknar med att de frågorna ändå ligger högt på dagordningen hos ärliga företag.

Mindre förvaltningsfusk

I Göteborgs stad ser man också de gemensamma upphandlingsrutinerna inom Rena Byggen som ett sätt att ökad öppenhet inom förvaltningarna.

Samverkansprocessen är ett sätt att förhindra oegentligheterna i förvaltningar och bolag och ska redovisas vid årsskiftet 2012-2013. Så småningom kommer det arbetet också att bli tillgängligt för utomstående aktörer.

Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Transportsystem Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial