Varan har lagts till i varukorgen
Så ska antalet bostäder bli fler
Bostäder 12 apr 2012
Regeringen vill genomföra ett antal reformer för att möjliggöra ett ökat utbud av bostäder. Foto: Ulf Söderlund
Regeringen har presenterat ett antal åtgärder som ska förbättra den svenska bostadsmarknaden. Långsiktigt kommer de föreslagna åtgärderna att kosta drygt 1,7 miljarder kronor på år.

Bristen på bostäder i de expansiva regionerna har en dämpande effekt på både sysselsättning och tillväxt. För att öka tillgången på bostäder vill regeringen både stimulera uthyrning av befintliga bostäder och nybyggandet av bostäder.

Förslaget som aviseras i den ekonomiska vårpropositionen består av tre huvuddelar:

  1. Ökad tillgång på lägenheter genom ökad uthyrning av privatägda bostäder
  2. Sänkt fastighetsavgift
  3. Förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnad.

Uthyrning av privatägda bostäder

För att underlätta uthyrning av privatägda bostäder tänker regeringen föreslå:

  • möjligt för ägaren att täcka kapital- och räntekostnader för bostaden
  • rätt för bostadsrättsinnehavare att besluta om uthyrning (utom i fall då särskilda skäl föreligger)
  • enklare och tydligare regler kring tidsbegränsade kontrakt, besittningsskydd, uppsägningsvillkor mm.
  • möjlighet till retroaktiv hyresprövning tas bort (tillfällig uthyrning av privatägda bostäder)
  • en höjning av schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden från 21 000 till 40 000 kronor.

Sänkt fastighetsavgift

För att stimulera nybyggnation av bostäder föreslås en sänkning av fastighetsavgiftens procentsats för flerbostadshus (hyresrätter och bostadsrätter) från 0,4 till 0,3 procent.

Fastighetsavgiftens takbelopp per lägenhet sänks samtidigt för flerbostadshusen, från cirka 1 400 kronor till cirka 1 200 kronor.

Förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnad

Regeringen vill även förlänga perioden för helt undantag från fastighetsavgift till 15 år. Det ska gälla redan för byggnader som färdigställs 2012.

Även tidsperioden för hyror som kan ge kostnadstäckning vid nyproduktion, så kallade presumtionshyror, vill regeringen förlänga från dagens 10 år till 15 år.

Fler åtgärder behövs

Regeringen framhåller dock att fler åtgärder behövs. En del av dessa är redan initierade eller under utredning.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter