Varan har lagts till i varukorgen

"Regeringen bör ta ansvar för mögelfasaderna"

Renoveringar 4 apr 2012
Risk att fukt tränger in vid anslutningar. Foto: Anders Jansson, SP
Tusentals villaägare har drabbats av omfattande mögelskador men får ingen ersättning trots byggfelsförsäkring. Villaägarnas riksförbund anser att regeringen har ett ansvar och måste agera till stöd för de drabbade.

Mängder med enstegstätade fasader uppvisar i dag omfattande mögelskador. Enligt Villaägarna uppgår skadorna till miljardbelopp, en nota som bygg- och försäkringsbranschen med stöd av gällande lagstiftning vill vältra över på konsumenterna.

Byggfelsförsäkringen

Enligt Villaägarna varierar kostnaden för att byta ut en enstegstätad fasad till en tvåstegstätad fasad på ett helt småhus mellan 300 000 kronor och 1,5 miljoner kronor beroende på skadeomfattning och fasadytans storlek.

 

Trots byggfelsförsäkring får villaägarna ingen ekonomisk hjälp med att åtgärda problemen. Försäkringsbolagen hävdar att problemet är ett så kallat utvecklingsfel, en situation där byggbolagen tror sig använda en fungerande byggteknik, men att tekniken senare visar sig orsaka problem. Denna typ av fel är undantagen i byggfelsförsäkringen genom bestämmelser i lagen.

Krav på åtgärder

I en skrivelse till regeringen framför Villaägarna krav på åtgärder för att staten, byggbranschen och försäkringsbranschen ska kunna anses ha tagit sitt ansvar. 

  • reformera byggfelsförsäkringen så att den även täcker så kallade utvecklingsfel
  • inför rot-avdrag på upp till 500 000 kronor för dem som byggt ett hus med enstegstätad fasad.
  • initiera ett samarbete mellan byggbransch, försäkringsbransch och stat om en byggfelsfond med vilken konsumenter som drabbats av byggutvecklingsfel kan göra upp i godo hellre än utdragna domstolsförhandlingar.  

Försäkringsbolag instämmer

I ett inlägg i Svenska Dagbladet den 23 mars håller Peter Wipp, vd Garbo Försäkring, med om att byggfelsförsäkringen borde ses över. Peter Wipp skriver att det är orimligt att enskilda villaägare ska hamna i en sådan situation.

Mer information

I SP Rapport 2011:61 Putsade regelväggar 2011 kan du läsa mer om varför skadorna uppstår och hur de kan åtgärdas. Rapporten refereras i artikeln ”Fixa skadan i enstegstätad fasad” som publicerades i BygginfoNYTT 23 november i fjol. Artikeln ingår i tema ”Fuktsäkert byggande” på Bygginfos webbplats.

Läs mer om enstegstätade fasader i SPs rapport ”Putsade regelväggar 2011”.
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Arkitektur Juridik Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Läs mer om enstegstätade fasader i SPs rapport ”Putsade regelväggar 2011”.