Varan har lagts till i varukorgen

Oslo eliminerar behovet av snödeponier

Teknik 17 apr 2012
I snösmältningsanläggningen förvandlas smutsig snö till rent vatten som kan släppas ut direkt i recipient. För att smälta snön utnyttjas energin i havsvatten.
Stig Emilsson
Informatör Anläggning

NCC Construction och Oslo kommun har ingått ett avtal som innebär att NCC ska ta emot all snö som körs bort från gatorna i Oslo åtta år framåt. Snön fraktas till NCC:s snösmältningsanläggning där den smälts och renas. Det renade smältvattnet släpps ut i Oslofjorden.

Det smälta vattnet renas från föroreningar som fasta ämnen, rester av olja och tungmetaller. Dessutom minskas transportbehovet när man slipper köra snön till olika deponeringsplatser.

Den nya anläggningen som ligger på en pråm vid Akers kaj i den norska huvudstaden har varit igång sedan januari.

Processen – 5 steg

Snö tippas från kajen ner till pråmen och passerar först ett nät där snön grovrenas. Därefter förs den till ett mottagningsrum där havsvatten kontinuerligt fylls på. Snö- och vattenblandningen går vidare till en bassäng där snön krossas och mals under omrörning tills den är helt smält.

Efter detta renas vattnet från oljor och liknande samt passerar ett filter som fångar upp finfördelade partiklar. Därefter släpps det renade vattnet i Oslofjorden. Sandningsgruset som finns i snön separeras, renas och kan återanvändas.

Dubbel uppsättning maskiner

Hela reningsprocessen är inbyggd i ett tält för att hålla en tempererad atmosfär och undvika frost. Pråmen är konstruerad och byggd enligt DNV:s regler för pråmar och kan flyttas (bogseras).

För att säkerställa driften är anläggningen försedd med två identiska linjer där båda har en dubbel uppsättning av maskiner. Vattnet som släpps ut rengörs enbart mekaniskt och uppfyller de krav som Länsstyrelsen har fastställt i tillståndsvillkoren. Det finns ingen kemisk behandling i anläggningen.

Konsekvens – inga snödeponier på land

Tekniske chefen, Terje Myrhaug, NCC Construction är nöjd med den nya reningsprocessen:

– Vi har lyckats utveckla en lösning som eliminerar behovet av snödeponier i Oslo. Dessutom ger lösningen positiva miljöeffekter genom färre transporter.

– För Oslos medborgare innebär lösningen renare luft, renare grundvatten, renare hamn och man slipper skräpiga deponier. Vi tror att lösningen blir intressant för flera stora städer i norra Europa.

FAKTA Snabbfakta

  • Vattnet som används måste ha en viss temperatur, i detta fall +3,5 grader Celsius. Älvvatten kan bli ned mot 0 grader och går då inte att använda. Tempererat spillvatten kan med fördel användas.
  • Kapaciteten på anläggningen är 500 kubikmeter snö i timmen med en smältvattentemperatur på +3,5 grader. Med 20 timmars drift blir dygnskapaciteten 10 000 kubikmeter.
  • Lastbilarna har kapacitet att ta upp till 36 kubikmeter per lass.
  • Kostnaden för den uppbyggda prototypen är cirka 40 norska miljoner kronor.
Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Snabbfakta

  • Vattnet som används måste ha en viss temperatur, i detta fall +3,5 grader Celsius. Älvvatten kan bli ned mot 0 grader och går då inte att använda. Tempererat spillvatten kan med fördel användas.
  • Kapaciteten på anläggningen är 500 kubikmeter snö i timmen med en smältvattentemperatur på +3,5 grader. Med 20 timmars drift blir dygnskapaciteten 10 000 kubikmeter.
  • Lastbilarna har kapacitet att ta upp till 36 kubikmeter per lass.
  • Kostnaden för den uppbyggda prototypen är cirka 40 norska miljoner kronor.