Varan har lagts till i varukorgen

Nu finns äldre planhandböcker i pdf

Lov och tillsyn 23 apr 2012
På Boverkets webbplats finns planhandböcker utgivna av Kungliga Byggnadsstyrelsen, Statens Planverk och Boverket.
På Boverkets webbplats går det nu att ladda hem äldre planhandböcker i pdf-format. De kan vara bra att ha vid tolkning av äldre planer.

Det går inte att spara allt, men ibland kan man ångra det man kastat. Har du kastat en gammal planhandbok som du egentligen behöver? Nu kan du ladda ned den från Boverkets webbplats. Här finns äldre utgåvor av handböcker om:

  • beteckningar på plankartor
  • handläggning av plan- och byggnadsärenden
  • detaljplan och områdesbestämmelser.

KBS, Planverket och Boverket

Den äldsta boken är ”Anvisningar angående beteckningar på plankartor”, utgiven av Kungliga byggnadsstyrelsen 1949. Här finns även Statens planverks ”Detaljplaneanvisningar” och handböcker om ”Handläggning av plan- och byggnadsärenden”.

Statens Planverk gav också ut den första ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser”, en bok som Boverket sedan uppdaterat vid ett antal tillfällen.

PBL Kunskapsbanken

”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” uppdateras inte längre utan är ersatt med PBL kunskapsbanken, en vägledning på webben som uppdateras löpande.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter