Varan har lagts till i varukorgen

Lättare hyra ut bostad privat

Bostäder 25 apr 2012
Regeringen vill införa en ny lag som ska uppmuntra privatpersoner att i ökad utsträckning hyra ut bostäder i andra hand. Lagen föreslås gälla redan från 1 januari 2013.

Regeringens ambition är att öka utbudet av bostäder genom ett bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet.

Ändringarna föreslås i huvudsak införas genom en ny lag som gäller när en privatperson hyr ut en egen bostadsrättslägenhet, ägarlägenhet, villa eller annat ägt boende.

Täcka kostnaderna

En särskild regel för hyressättningen ska medge att hyran alltid kan täcka innehavarens kostnader för bostaden.

Hyresavtalen förutsätts vara tidsbegränsade till högst två år, men med möjlighet till förlängning. Hyresgästen ska alltid ha möjlighet till en månads uppsägningstid.

Snabb prövning i hyresnämnd

Även hyresvärden ska kunna säga upp avtalet i förtid, om inte parterna kommer överens om något annat. Det ska vara möjligt att snabbt få en prövning av hyresvillkoren av hyresnämnden.

Förutsebarheten ska öka genom att villkoren inte ska kunna ändras retroaktivt. Hyresgästen ska inte heller kunna framtvinga en förlängning av hyresavtalet.

Bostadsrättsföreningars inflytande minskar

Vidare föreslås en ändring av bostadsrättslagen som ger innehavaren av en bostadsrättslägenhet rätt att hyra ut sin lägenhet under fyra år utan att behöva ange något skäl.

Detta har retat organisationerna HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna som i ett öppet brev starkt ifrågasätter regeringens förslag.

Regeringen vill öka tillgången på bostäder med en ny lag som gör det lättare för privatpersoner att hyra ut.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Juridik
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Regeringen vill öka tillgången på bostäder med en ny lag som gör det lättare för privatpersoner att hyra ut.
Fördjupningsmaterial