Varan har lagts till i varukorgen
Klartecken för kompaktboende
Bestämmelser 18 apr 2012
– Vi påbörjar projekteringen nu. En grov preliminär tidplan är att kompaktbostäderna blir klara för inflyttning sommaren 2013, säger Rolf Svensson, vd för AF Bostäder. Här med bostadsminister Stefan Attefall från en invigning av ett kompisboende i Lund. Foto: Jan Nordén.
Mark- och miljödomstolen i Växjö har givit AF Bostäder i Lund rätt att bygga 22 minilägenheter för studenter. Därmed går domstolen emot Boverkets beslut att inte ge dispens från byggreglerna.
Karin Larén Hallström
Press

AF Bostäders minimala studentboende på 8,8 kvadratmeter väckte uppmärksamhet i vintras när det presenterades. Företaget sökte men fick inte dispens att bryta mot PBF och BBR gällande yttterligare 22 miniboenden, se tidigare artikel.

Dock fick man tillfälligt bygglov för det första miniboendet i tre år av Lunds kommun och överklagade samtidigt Boverkets beslut till mark- och miljödomstolen.

Beviljas dispens

I förra veckan blev det klart att domstolen gått på bostadsföretagets linje och beviljar dispens. Motiveringen är att möjligheten att erbjuda ett kompakt och – i teorin – funktionellt boende till låg hyreskostnad betraktas som ett särskilt skäl som gör det möjligt att ge dispens från byggreglerna.

– Domen är mycket glädjande, säger AF Bostäders vd Rolf Svensson.

– Vi har vågat tänka kreativt och utmana systemet. Nu har domstolen gett oss klartecken att gå vidare med vårt experiment att ta fram studentlägenheter till överkomliga hyror.

En till tre boende

De lägenheter som kommer att byggas i etapp ett är 22 lägenheter av 11 olika typer. De ligger på mellan 10 och 37 kvadratmeter och är avsedda för en till tre hyresgäster.

AF Bostäder låter genomföra en vetenskaplig studie av hyresgästernas upplevelser. Den tar fasta på trivsel, boendeupplevelse och funktionalitet och ska ligga till grund för vilka typer av kompaktlägenheter som AF Bostäder ska satsa på i större skala.

De bostadstyper som får de bästa vitsorden i den vetenskapliga utredningen arbetar man vidare med. Målet är att så långt som möjligt uppnå grundläggande tillgänglighet så att boende till exempel ska kunna ta emot rullstolsbundna besökare. Med utvärderingen och vitsorden som grund kommer sedan 40 till 60 nya lägenheter att byggas i en andra etapp.

Madeleine Forsberg, 21-åringen som vann hyreskontraktet till det första experimentboendet, bloggar på uppdrag av AF Bostäder för att dokumentera hur det fungerar att bo så litet.

Träffar kommunen

Rolf berättar att han snart ska träffa Lunds kommun för att planera kring de nya bostäderna.

– Vi känner stöd från kommunen i denna fråga, det ligger i deras intresse också att få fram fler studentbostäder till rimlig kostnad.

Det är främst när det gäller tillgänglighet som minibostäderna bryter mot BBR. Men att samtliga bostäder inte är tillgängliga för alla ser Rolf Svensson inte som ett problem:

– Vi har 5 900 bostäder i vårt bestånd och en rullstolsburen hyresgäst. Vi har framfört argumentet att vi kan erbjuda fullt handikappsanpassade lägenheter i andra fastigheter och det verkar domstolen ha tagit till sig.

Kan ge bygglov

På Lunds stadsbyggnadskontor följer man frågan med intresse:

– Om projektet i övrigt följer lagar och regler är vår utgångspunkt att det ska vara möjligt  att bevilja permanent bygglovför den inledande etappen. Detta förutsatt att domen vinner laga kraft.Vi är positivt inställda till AF Bostäders initiativ och den debatt de dragit igång.

– Det behövs nytänkande och kan finnas anledning att se över byggreglerna eftersom bristen på små billiga studentbostäder är stor, säger Malin Sjögren, biträdande stadsarkitekt och chef för bygglovsavdelningen i Lund.

Hon tror inte domen kan bli prejudicerande för andra kommuner utan att frågan måste prövas i varje enskilt fall:

– Min bedömning är att andra byggherrar i så fall måste gå samma väg som AF Bostäder gjort, det vill säga först söka dispens hos Boverket och om man inte får det vända sig till Mark- och miljödomstolen.

Det resonemangen stöds av vad som står i domen: AF Bostäder ska lämna in en ny dispensansökan för att få bygga sina kompaktlägenheter i större skala, det vill säga fler än dessa 22.

Preliminär tidplan

AF Bostäder äger redan den aktuella marken i Kämnärsrätten i centrala Lund. Där är i dag en stor parkeringsplats.

– Vi påbörjar projekteringen nu. En grov preliminär tidplan är att bostäderna är klara för inflyttning sommaren 2013, säger Rolf Svensson.
Boverket har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

– Vi analyserar nu frågan och avvaktar med att uttala oss om vi kommer att överklaga eller inte, säger stabschef Ingemar Lönnbom.

Fördjupningsmaterial

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial