Varan har lagts till i varukorgen
Kemikalieföreskrifter EU-anpassas
Arkitektur 13 apr 2012
Kemikalieinspektionen har gjort några ändringar i sina föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna görs med anledning av ett par EU-beslut som gäller färger och lacker samt elektriska och elektroniska produkter.

Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer har ändrats genom KIFS 2012:1.

Det är bilaga 2 och 3 som anpassats till några EU-beslut om färger och lacker samt om elektriska och elektroniska produkter. De ändrade reglerna i bilaga 2 träder i kraft den 10 juni 2012. Resten av KIFS 2012:1 trädde i kraft den 1 mars 2012.

Bilaga 2

Bilaga 2 beskriver vissa färger och lacker. Bilagan genomför det så kallade VOC-direktivet. Kommissionen har beslutat om ett nytt direktiv, 2010/79/EU, som föreskriver vissa nya metoder för att analysera lättflyktiga organiska föreningar eller VOC, av engelska ”volatile organic compund”. Dessa metoder införs nu i bilaga 2.

Bilaga 3

Bilaga 3 anger undantag för vissa användningar som är förbjudna enligt det så kallade RoHS-direktivet (2002/95/EG).

Kommissionen har beslutat (2011/534/EU) om två nya undantag, nya punkter 7.c.IV samt 40. Dessa införs nu i KIFS 2008:2 genom KIFS 2012:1. (Numreringen i KIFS:en är exakt densamma som i direktivet).

Välj färg med låga halter av lättflyktiga organiska föreningar.
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Husbyggnad
Fler nyheter

Välj färg med låga halter av lättflyktiga organiska föreningar.