Varan har lagts till i varukorgen
Hatt öppnar för nya NNE-krav
Energi 3 apr 2012
Regeringen säger sig i en ny skrivelse daterad 29 mars vilja skärpa kraven på nära noll-energibyggnader, NNE, efter tidigare massiv kritik. Den nya skrivelsen övertygar dock inte branschen.
Karin Larén Hallström
Press

I februari gick regeringens promemoria om krav på NNE-byggnader på remiss. Föreslaget mötte massiv kritik.

Det var främst definitionen av vad som ska räknas till en nära noll energi-byggnad, NNE-byggnad, som man reagerade på.

För låga krav

I förslaget var kravet på NNE-byggnader samma som i BBR 2012, alltså 90 kWh/kvm. Det anser de flesta är alldeles för lågt om vi ska leva upp till EU:s direktiv som säger att alla nya byggnader ska vara NNE 2021.

I promemorian skrev regeringen att det framför allt är osäkerheten när det gäller att bedöma kostnadseffektiviteten i en skärpning av energikraven som gör att man väljer att avvakta.

Kraftfull kritik

Förslaget kritiserades alltså kraftigt att lejonparten av remittenterna. Byggmaterialindustrierna skrev i en debattartikel att vi vare sig har tid eller råd att nöja oss med det som redan är gjort och att krav på byggnadens energiprestanda i första hand bör styras av klimatskalets utförande. Energimyndigheten tyckte förslaget till handlingsplan saknade tydliga mål.

Endast Boverket och ett par aktörer till var positiva till promemorian.

Regeringen backar

Nu säger regeringen i en skrivelse till riksdagen att den svenska tillämpningen av begreppet nära nollenergi-byggnader kommer att innebära skärpta krav på energiprestanda jämfört med dagens byggregler. Men att det i dag saknas tillräckligt underlag för att ange hur mycket.

Först vill regeringen se mer utvärdering av gjorda erfarenheter från befintliga lågenergibyggnader och demonstrationsprojekt och fler ekonomiska analyser av dem.

Debatt i riksdagen

– Med det engagemang vi sett från byggbranschen, och de projekt som pågår runt om i landet, är jag övertygad om att det kan finnas grund för kraftiga skärpningar av kraven på våra byggnaders energiprestanda framöver, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) i ett pressmeddelande.

Riksdagen ska ta upp regeringsförslaget till debatt före sommaruppehållet.

Övertygar inte

Men den nya skrivelsen övertygar inte de högljudda intressenterna i frågan.

– Det är både ofattbart och oansvarigt att regeringen inte skärper byggnormerna. Speciellt när miljörörelsen, byggindustrierna och många kommuner står på samma sida.

Det säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande som har rubriken "Hallå regeringen, ett nytt hus står i hundra år".

"Verkar inte bry sig"

Byggherrarnas Mats Björs säger till tidningen Ny teknik att regeringen håller på att missa chansen att skärpa kraven:

– Just nu är vi på väg att inte nå energieffektiviseringsmålen för 2020 och 2050 som riksdagen har satt. Regeringen verkar inte bry sig om att leva upp till det, säger han.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Belysning Bestämmelser Värme
Fackområden

VVS
Fler nyheter