Varan har lagts till i varukorgen
God boendemiljö för äldre
Tillgänglighet 17 apr 2012
Fyra projekt i Göteborg för ett "Gorbra" boende för äldre. Foto Anders Wester
Projektet ”Görbra” i Göteborg skapar goda förutsättningar för ett bra boende för äldre. Det ingår i en nationell försöksverksamhet för att förbättra boende för äldre och anhöriga. Satsningen bygger på samverkan mellan olika aktörer och samhällsekonomi.

Förvaltningar och bolag bidrar med tid och pengar och de äldre är med och påverkar hur boendet kan se ut. På sikt ska satsningarna bli bra även för anhöriga, fastighetsägare och kommunen.

De flesta äldre vill kunna bo kvar i sina hem längre men det kräver att bostadsbeståndet får en högre funktionell standard.

Utbudet av boendealternativ med bra tillgänglighet är dessutom begränsat.

Uppdraget ska underlätta vardagen

Försöksverksamheten inom ”Teknik för äldre ll” är ett regeringsuppdrag på Hjälpmedelsinstitutet där Göteborg, Norrköping och Västerås ingår. Projektet ”Gorbra” i Göteborg samordnas av Göteborgs stads utvecklingscenter för äldrefrågor.

Arbetet är indelat i fyra projekt som innebär att:

  • Inventera och matcha boende, öka kunskap om äldres bostadsbehov.
  • Göra enkla förbättringar i allmänna utrymmen och utemiljöer, utföra åtgärder utan stora ombyggnader.
  • Bygga om/renovera badrum, öka funktionen i gamla badrum.
  • Skapa vardagsteknik för äldre och anhöriga, som GPS-larm, rörelselarm eller telefonlarm.

Vad går pengarna till

FoU i Väst utvärderar ”Görbra” som pågår under hela 2012. I utvärderingen ingår en ekonomisk analys, vem som står för kostnaderna, var finns nyttorna och var hamnar vinsterna.

Det bidrar till den samhällsekonomiska diskussionen om den här typen av investeringar.

 

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter