Varan har lagts till i varukorgen
Fastighetsbranschen enas om yrkesroller
Energi 24 apr 2012
Fastighetsbranschen har under ledning av Fastighetsbranschens utbildningsråd enats om att branschen ska ha fem olika yrkesroller och vad dessa ska innehålla.

Det har sedan länge rått oklarheter kring fastighetsbranschens yrkesnomenklatur, alltså vad de personer som arbetar inom branschen har för roll, titel, utbildning och vad de jobbar med. Men nu har branschens företrädare enats.

Fastighetsvårdare försvinner

Till att börja med rensas det otidsenliga begreppet yrkesnomenklatur bort och ersätts av begreppet yrkesroller. Dessutom tas yrkesrollen fastighetsvårdare bort, eftersom rollen aldrig fyllts med något innehåll.

Fem yrkesroller

De fem yrkesrollerna som nu gäller är fastighetsvärd, fastighetsskötare, fastighetstekniker, fastighetsingenjör samt fastighetsförvaltare.

För att uppfylla yrkesrollerna fastighetsvärd, fastighetsskötare och  fastighetstekniker krävs utbildning från antingen gymnasium eller yrkeshögskola.

Högskola eller yrkeshögskola

För fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare krävs utbildning från yrkeshögskola eller högskola.

Under respektive yrkesroll anges numera också exempel på yrkestitlar för att underlätta jämförelser mellan Fastigos, Almegas och Riksbyggens yrkeskoder. En fastighetsvärd kan till exempel kallas, kundvärd, bovärd, husvärd eller assisterande förvaltare.

Fastighetschef eller förvaltningsassistent

En fastighetsförvaltare kan arbeta som uthyrare, fastighetschef, marknadsområdeschef, teknisk förvaltare eller förvaltningsassistent.

Fastighetsbranschen har städat upp bland sina yrkesroller. Foto: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter

Fastighetsbranschen har städat upp bland sina yrkesroller. Foto: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.