Varan har lagts till i varukorgen

Energieffektiva blandare märks

Energi 24 apr 2012
Energimärkningen för blandare är lätt att känna igen, den ser likadan ut som den man hittar på blanda annat vitvaror. Foto Matton
Det ska bli lättare för konsumenter och fastighetsägare att välja energisnåla blandare. Tillverkarna kan använda en märkning av samma typ som redan finns för exempelvis vitvaror för att visa hur energisnål deras produkt är.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

Den nya energimärkningen för blandare är ett öppet och frivilligt system för alla som uppfyller kraven i certifieringsregler och standarder.

Märkningen är av samma typ som den som finns för bland annat vitvaror och tanken är att inköpare, installatörer och konsumenter ska få opartisk hjälp att välja energieffektiva blandare.

Ett hushåll kan spara upp till 50 procent av energianvändningen för varmvatten genom att installera energieffektiva blandare. Det finns mycket pengar, energi och vatten och att spara genom att välja rätt produkt.

Teknikupphandling blir standard

För mer än tio år sedan gjorde Energimyndigheten en teknikupphandling av blandare för att stimulera marknaden att ta fram tekniska lösningar som minskade åtgången av varmvatten med bibehållen funktion.

Samma syfte har den nya märkningen, som är resultatet av arbete efter teknikupphandlingen.

Värme och vatten för dagligt bruk

Energibesparingen beror på flera funktioner. Dels ska blandaren vara inställd på en vattentemperatur och ett vattenflöde som är fullt tillräckliga för dagligt bruk. Dessutom är blandarna snålspolande genom att de upprätthåller normalt vattentryck och samma spolningseffekt med en mindre mängd vatten.

De energieffektiva blandarna utrustas också med en varmvattensparande funktion som kräver aktivering av användaren. Normalläget för blandarspaken kan vara kallt vatten och ett standardiserat normalflöde.

För att få varmare vatten och ett forcerat flöde måste användaren föra spaken till ytterläget förbi ett fjädermotstånd.  När man släpper spaken fjädrar den tillbaka från hett och forcerat läge till normalläget.

Inte på bekostnad av vattenflödet

Sanitetsarmaturens energieffektivitet testas i ett ackrediterat laboratorium och produkten certifieras med en energiklass enligt respektive standard. Måttet på energianvändning är en beskrivning av blandarens energieffektivitet och används som underlag vid energiklassning.

Blandarens energianvändning (Q) är en funktion av vattenflöde och vattentemperatur. Maximalt vattenflöde och maximal vattentemperatur innebär maximal energianvändning.

Från mätning av tvättställs- och köksblandare kan energiklassningen ske enligt tabell B1 i SS 82001:2010 

En energimärkning som växer

I dagsläget finns märkningen endast för tvättställsblandare och köksblandare, men på sikt kommer energimärkningen att innefatta även termostatblandare för dusch.

FAKTA Mer om energimärkning

  • Qblandare = en sanitetsarmaturs energianvändning = ett sammanlagt värde för alla olika aktiviteter som ingår i testet för certifieringen. 
  • Varje test omfattar mätning av vattenflöde, vattenmängd, temperaturer och tid, som ger ett energivärde för aktiviteten. För att få ett värde för klassningen läggs aktiviteternas energivärden samman.

 

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Belysning Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter

FAKTA Mer om energimärkning

  • Qblandare = en sanitetsarmaturs energianvändning = ett sammanlagt värde för alla olika aktiviteter som ingår i testet för certifieringen. 
  • Varje test omfattar mätning av vattenflöde, vattenmängd, temperaturer och tid, som ger ett energivärde för aktiviteten. För att få ett värde för klassningen läggs aktiviteternas energivärden samman.