Varan har lagts till i varukorgen
De flesta miljökvalitetsmål nås inte i tid
Energi 16 apr 2012
Med dagens beslutade styrmedel och åtgärder är det endast möjligt att nå två av sexton miljökvalitetsmål till år 2020. Det framgår av Naturvårdsverkets uppföljning av miljökvalitetsmålen som redovisades i slutet av mars 2012.

Årets bedömning om möjligheten att nå miljökvalitetsmålen är lite strängare än tidigare år eftersom Naturvårdsverket bara tar hänsyn till om tillräckliga miljöinsatser är beslutade.

Tidigare kunde myndigheten väga in om det var möjligt att nå målen med nya styrmedel och åtgärder.

Ozon och strålning

Enligt Naturvårdsverkets bedömning kan målet Skyddande ozonskikt nås och Säker strålmiljö nås till stora delar med befintliga styrmedel. Övriga fjorton miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020 med de styrmedel och åtgärder som är beslutade fram till i dag.

God bebyggd miljö

Om ett för byggsektorn centralt miljömål, God bebyggd miljö, skriver Naturvårdsverket så här:

”Utvecklingen går åt rätt håll för radon och energieffektiva bostäder. För att komma till rätta med buller och dålig inomhusmiljö krävs stora insatser, liksom för att stärka samhällsplaneringen och skydda kulturvärden. Fler åtgärder och nya styrmedel behövs.”

Sammanfattningar för övriga miljömål finns på sidorna 14 och 15 i Naturvårdsverkets redovisning Miljömålen – fokus på förutsättningarna Årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2012.

Fördjupad utvärdering

Naturvårdsverket kommer i juni att redovisa en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. Den kommer att innehålla ett mer omfattande underlag om:

  • miljökvalitetsmålen
  • generationsmålet
  • miljöarbetet nationellt, regionalt och lokalt.
Symbolen för miljömålen. Illustratör: Tobias Flygar
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Symbolen för miljömålen. Illustratör: Tobias Flygar
Fördjupningsmaterial