Varan har lagts till i varukorgen
Bra utebelysning skapar trygghet
Belysning 13 apr 2012
Bra park- och gatubelysning är viktigt för att skapa trygghet och trivsel i samhället. I ett nytt informationshäfte visar Belysningsbranschen hur man, främst med hjälp av belysning, kan förändra hela bostadsområden ur miljonprogrammet till att bli inbjudande och kännas säkra för de boende.

Belysningen utomhus påverkar människors dagliga liv och tillgängligheten till uterummet. En färsk undersökning, som Novus Opinion gjort på uppdrag av Belysningsbranschen, visar att belysning är den enskilt viktigaste åtgärden för att öka människors trygghet på offentliga platser.

Mer än dubbelt så många av de tillfrågade sade sig föredra ökad belysning jämfört med ökad närvaro av poliser och väktare.

Nytt informationshäfte

Man kan åstadkomma stora förändringar med relativt små medel och liten energiåtgång om bara planeringen görs på ett genomtänkt sätt.

Som ett hjälpmedel till den som arbetar med belysningsfrågor i offentliga miljöer och på arbetsplatser har Belysningsbranschen tagit fram ett nytt informationshäfte.

Goda exempel från miljonprogramoråden

”Allt ljus på utomhusbelysning” tar upp olika aspekter på utomhusbelysning och visar bland annat två intressanta miljonprogramområden, Backa Röd på Hisingen utanför Göteborg och Hallonbergen utanför Stockholm.

Båda dessa bostadsområden har fått ett rejält ansiktslyft tack vare en genomtänkt belysning. Än viktigare är att man på detta sätt ökat både trivseln och tryggheten för de boende.

Hjälp vid upphandling

Som upphandlare kan det även vara svårt att ställa de rätta frågorna till leverantörerna, speciellt när det gäller den nya led-tekniken. I häftet finns underlag för att underlätta och kvalitetssäkra upphandlingen.

FAKTA Belysningsbranschen

Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Utemiljö Arbetsmiljö Transportsystem Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Belysningsbranschen

Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter.

Fördjupningsmaterial