Varan har lagts till i varukorgen

Boverket informerar om OVK-regler 2012

Arkitektur 19 apr 2012
Boverket informerar om de nya allmänna råden om funktionskontroll av ventilationssystem. Samtidigt publiceras en ny regelsamling.

Samtidigt som de nya allmänna råden om OVK trädde i kraft, 1 mars 2012, publicerade Boverket en ny regelsamling. Det är den tredje utgåvan av "Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem"

Regelsamlingens syfte är att öka kunskapen kring regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem.

Regelsamlingen innehåller tre delar

  • Läsanvisningar till regler om OVK samt frågor och svar om OVK
  • Regler från Boverket (föreskrifter och allmänna råd)
  • Utdrag ur plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen

I tidigare utgåvor av regelsamlingen fanns äldre bestämmelser med. De har nu tagits bort och i stället finns pdf-filer med utdrag ur äldre byggregler som berör OVK-kontroller på Boverkets webbplats.

Boverket informerar

Boverket ger ut samlad information, som främst riktar sig till det offentliga Sverige, genom "Boverket informerar". I mars 2012 publicerades 2012:1 om nya regler för funktionskontroll av ventilationssystem, som sammanfattar ändringarna i regelverket för OVK.

"Boverket informerar" finns tillgängliga för tidigare år på Boverkets webbplats.

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Styr och övervakning Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter