Varan har lagts till i varukorgen

Bostadsförsörjningen ses över

Bostäder 27 apr 2012
Kommunerna måste ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Foto: Ulf Söderlund
Bara en tredjedel av Sveriges kommuner har riktlinjer för bostadsförsörjningen, trots att krav funnits ända sedan 2001 när bostadsförsörjningslagen infördes. Boverket ska nu se över om reglerna måste ändras.

Socialdepartementet har gett Boverket i uppdrag att göra en översyn av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Meningen med översynen är att:

  • förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen
  • tydliggöra det kommunala perspektivet vid planering av bostadsförsörjningen ur ett hållbart perspektiv
  • lämna förslag på ändringar i lagen.

Kommunernas ansvar

Redan i dag har kommunerna ansvar för bostadsförsörjningen och är skyldiga att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Av Boverkets bostadsmarknadsenkät 2011 framgick dock att långt ifrån alla kommuner utarbetar sådana riktlinjer.

Enligt första paragrafen i lagen ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

År 2011 var det 98 kommuner, 33 procent, som angav att de överhuvudtaget hade riktlinjer för bostadsförsörjningen. De flesta av dessa kommuner uppgav även att de hade brist på bostäder.

Redovisas i sommar

Boverket ska redovisa sitt uppdrag, S2012/2989/PBB, till regeringskansliet senast den 29 juni 2012.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Utredning och program Juridik Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter