Varan har lagts till i varukorgen
Behövs EPD för byggvaror?
Energi 24 apr 2012
Är det nödvändigt att upprätta en EPD för marknadsföring av en byggvara i Sverige? Uppfyller inte BVD 3 samma behov?

Svar:

I Boverkets skrift ”Byggsektorns miljömål” sägs att ”byggvaror och byggprodukter ska miljödeklareras i branschgemensamma typer av byggvarudeklarationer eller enligt ett EU-gemensamt system”.

I BBR avsnitt 6:11 ställs kravet ”material eller byggprodukter som används i en byggnad ska inte i sig eller genom sin behandling påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt då funktionskraven i dessa regler uppfylls”.

Som allmänt råd hänvisas till Kemikalieinspektionen för regler gällande kemikalier i varor och produkter.

BVD 3

Genom Kretsloppsrådet har bygg- och fastighetssektorn arbetat med ett frivilligt producentansvar med syftet att uppnå en hållbar byggd miljö.

Systemet med byggvarudeklarationer togs fram för ett decennium sedan med avsikt att med hjälp av tillverkarens uppgifter upprätta dokumentation över inbyggda varor och bedöma byggvarornas miljöpåverkan.

EPD

Under senare år har även system för miljödeklarationer utvecklats, till exempel EPD (enviromental product declaration).

En miljödeklaration lägger större vikt på varans miljöpåverkan ur livscykelperspektiv, med information som till exempel negativ påverkan på miljö, klimat och biologisk mångfald.

EPD bygger på standardserien för miljöledning EN-ISO 14000 och SS-ISO 14025:2010 – Miljömärkning och miljödeklarationer – Typ III miljödeklarationer – Principer och procedurer.

Upprättande av miljödeklarationer typ III är frivilligt även om verifiering kan ske av tredje part. I Sverige administreras EPD-systemet av Miljöstyrningsrådet som verkar för att EPD-systemet ska få ett internationellt genomslag.

Beställaren bestämmer

Som svar på frågan om de båda deklarationerna täcker samma behov, så finns det möjlighet att komplettera en EPD med bilagor och i byggvarudeklarationen finns utrymme för att utveckla innehållet.

Frågan vad beställaren efterfrågar är ju förstås central.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter