Varan har lagts till i varukorgen

Akademiska Hus-dom överklagas

Juridik 10 apr 2012
Det blev aldrig något beslut om Akademiska Hus upphandling av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala ska omfattas av LOU eller inte. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
Domen om huruvida Akademiska Hus ska följa LOU eller inte blev ett antiklimax. Förvaltningsrätten i Uppsala tar inte upp frågan eftersom man anser att den aktuella upphandlingen inleddes innan de nya reglerna om upphandlingsskadeavgift infördes.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Konkurrensverket har ansökt hos Förvaltningsrätten i Uppsala att Akademiska Hus ska betala en upphandlingsskadeavgift på tio miljoner kronor.

Detta eftersom företaget enligt Konkurrensverket gjorde en otillåten direktupphandling i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Följer inte LOU

Den otillåtna direktupphandlingen skulle ha skett när Akademiska Hus i september 2010 ingick ett byggentreprenadavtal med Skanska, värt över en miljard kronor, för att bygga ett Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala.

Akademiska Hus anser att man inte omfattas av reglerna om LOU över huvud taget vid sina inköp. Det anser dock Konkurrensverket och ansökte därför om att få frågan prövad i domstol.

Avtalet ingicks före

Reglerna om upphandlingsskadeavgift i LOU trädde i kraft den 15 juli 2010.

Akademiska Hus har under domstolsprocessen hävdat att reglerna om upphandlingsskadeavgift inte kan tillämpas på det aktuella avtalet på grund av en övergångsbestämmelse i LOU.

Förvaltningsrätten konsteterar i sitt beslut att ett samverkansavtal mellan Akademiska Hus och Skanska tecknades redan den 21 juni 2010, alltså flera veckor innan möjligheten att ta ut upphandlingsskadeavgift fanns. Domstolen väljer därför också att inte ta ställning till om Akademiska Hus är skyldigt att följa LOU eller inte.

Överklagar till Kammarrätten

Konkurrensverket är inte nöjt med domstolens utslag och vill nu att Kammarrätten i Stockholm tvingar Förvaltningsrätten att pröva Akademiska Hus skyldighet eller inte att följa LOU. Myndigheten vill också ha klarhet i frågan när ett avtal anses ingånget.

– Vi anser att de nya reglerna i lagen om offentlig upphandling ska tillämpas på avtal som ingåtts efter att reglerna trätt i kraft, men olika förvaltningsrätter har tolkat övergångsbestämmelsen på olika sätt. Därför är det angeläget att frågan prövas av kammarrätten säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Stort principiellt intresse

– Det är naturligtvis också av stort principiellt intresse att få prövat i domstol om Akademiska Hus omfattas av LOU eller inte, säger Per Karlsson.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter