Varan har lagts till i varukorgen

Webbaserad PBL-vägledning

Energi 21 sep 2011
PBL Kunskapsbanken vägleder i nya lagstiftningen.
PBL kunskapsbanken är ett nytt webbaserat verktyg för dig som använder plan- och bygglagen, PBL. På de olika webbsidorna i Boverkets vägledning finns information om hela plan- och byggprocessen för PBL samlad.

Boverkets webbvägledning PBL kunskapsbanken vänder sig i fösta hand till dej som är professionellt verksam inom kommun, stat samt berörda branscher. PBL Kunskapsbanken är framtagen till nya PBL, som trädde i kraft 2 maj 2011.

Omfattar hela PBL

Här kan du läsa lagtexten direkt så som den ser ut i riksdagens databas. Du kan också skapa en egen pdf med valfritt innehåll från kunskapsbanken.

Kunskapsbanken omfattar hela PBL med tyngdpunkten på:

  • översiktsplan
  • detaljplan
  • lov
  • byggprocess.

Kunskapsbanken ska vara ett levande dokument som byggs på allt eftersom. Det är en vägledning och ger inte direkta anvisningar.

Sammanfattningen först

Artiklarna i kunskapsbanken inleds med en sammanfattande text, ingress. Genom att klicka på "Läs hela artikeln" får du fram hela artikeln.

Insprängda lagtexter

Insprängt i texten finns hänvisningar till lagtexter i form av en länk som kan se ut så här: Plan- och bygglag (2010:900) 5:27 27 §. Klickar man på länken öppnas texten och du kan läsa den. Lagtexten kommer från riksdagens databas och uppdateras varje dygn.

Ordförklaringar

I texten är vissa ord markerade med prickar, till exempel byggnadsverk. När du för muspekaren över ordet öppnas en ruta med en förklaring.

Förklaringarna till orden är i första hand tagna från plan- och bygglagen och TNC, Terminologicentrum. Hela ordlistan nås via en länk längst upp till höger.

Illustrationer

Alla illustrationer i kunskapsbanken kan öppnas i stor storlek i en så kallad lightbox. Det innebär att bilden öppnas i ett eget fönster ovanpå webbsidan.

För att få upp en stor bild klickar du antingen på den lilla bilden i texten eller på en bildlänk som kan se ut så här: ”Illustration till processen för översiktsplan".

Mina genvägar

När du hittar information som du känner att du vill återkomma till går det att spara en länk till sidan i ”Mina genvägar”, som finns längst till höger på webbsidorna.

Gör din egen pdf

Till höger på varje webbsida, under ”Mina genvägar” finns en bild med texten ”Gör din egen pdf”. Klickar du på den öppnas en webbsida som låter dej välja ut innehåll till din egen pdf med material från kunskapsbanken. Här finns många möjligheter som du kan välja mellan.

När du skapat en pdf med de sidor du vill ha får du även innehållsförteckning till ditt pdf-dokument och möjlighet att ge det en titel på omslaget. Det går också att skriva ut enskilda sidor genom att klicka på "Skriv ut" längst ner på varje sida.

Frågor och svar

Längst till höger, under ”Gör din egen pdf”, finns en länk till ”Frågor och svar”. Klickar du på den kommer du till webbsidor med frågor och svar till nya plan- och bygglagen. Här finns även frågor och svar inom alla verksamhetsområden som Boverket jobbar med och en sökfunktion. Det finns även frågeformulär för både proffs och privatpersoner.

Sökmotor för kunskapsbanken

Högst upp till höger finns sökmotorn med rubriken ”Sök i PBL kunskapsbanken”. Det är vad den gör och svaren kommer bara från PBL kunskapsbanken.

Termens förklaring visas i ett "PopUp-fönster".
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Termens förklaring visas i ett "PopUp-fönster".
Fördjupningsmaterial