Varan har lagts till i varukorgen
Vilma Bas ger trävaror identitet
Konstruktion 12 sep 2011
Sverige har fått ett nytt bassortiment av trävaror som i dagsläget består av 416 produkter, noggrant beskrivna utifrån 22 olika egenskaper.
Vilma Bas har gett Sverige ett nytt bassortiment av trävaror. Just nu ingår 416 produkter som är noggrant beskrivna utifrån 22 olika egenskaper.

Genom Vilma Bas kan nu 416 sågade och hyvlade träprodukter beskrivas på ett och samma sätt oavsett vem som levererar dem. Produkterna är beskrivna utifrån 22 olika egenskaper som till exempel:

  • tjocklek
  • hållfasthetsklass
  • handelssortering.

Kombinationen av egenskaper ger produkterna en identitet som finns beskriven i en egenskapsdeklaration. Därmed går det att bestämma en produkt på egenskapsnivå oberoende av vem som ska leverera.

Hela kedjan

– Genom Vilma Bas skapas en grund för att få hela processkedjan, från projektering till färdig byggnad, att hänga ihop, säger Christer Green, projektledare för Vilma.

Träprojektet Vilma Bas har drivits av sågverksindustrin, riksbyggarna och bygg- och trävaruhandeln tillsammans. Genom att produkterna definieras på ett enhetligt sett skapas en referensram för varuflödet av träprodukter. Artikelinformationen synkroniseras också med GS1 och kan därmed enkelt användas av alla.

Nuläge

Just nu arbetar producenter med att anpassa sin produktion för att uppfylla egenskapskraven. Det finns 17 certifierade Vilmaleverantörer av träprodukter. Handeln gör avtal med producenter för att kunna leverera och entreprenörerna ser över sina inköpsverktyg.

Artikelinformation

Under projekttiden är artikelinformationen i Vilma Bas tillgänglig via branschrådet Vilmas webbplats genom abonnemang för 700 kronor per år.

Streckkodsmärkning

Nästa steg i projektet blir att ta fram ett system för streckkodsmärkning av paket, kollin och enskilda produkter. Då involveras även byggherrar och projektörer.

Exempel: Egenskapsdeklaration VB2000 – Hyvlat virke 45 x 95

Fält

Rubrik informationselement

Produktspecifikation

F01

VilmaBas produkt-ID

VB2000

F02

Benämning

45x95 K-virke C14 Gran

F03

Profil med mått

Se bild ovan

F04

Kod S/Ö (S = Svensk standard och Ö = Övriga)

S

F05

Egenskapsdeklaration

VB2000

F06

Varugrupp BK04

02209

F07

Varugruppens namn

Hållfasthetsklass C14

F08

Namn på produkten enligt SIS

Konstruktionsvirke C14

F09

Namn på produkten enligt Branschrådet Vilma

Konstruktionsvirke C14

F10

Tjocklek i millimeter

45

F11

Totalbredd i millimeter

95

F12

Täckande bredd i millimeter

95

F13

Träslag

Gran

F14

Handelssortering enligt SS-EN 1611-1

Ingen angiven

F15

Hållfasthetsklass

C14-T0

F16

Hyvelprofil

Ingen angiven

F17

Ytskikt

Fyra hyvlade sidor

F18

Efterbehandling

Obehandlad

F19

Målfuktkvot

15

F20

KD-märkning

KD

F21

Färg

Ingen angiven

F22

 

 

Följande standarder stödjer egenskapsdeklarationerna i VilmaBas:

  • Dimensioner och profiler, SS 23 27 12, SS 23 28 11, SS 23 28 12, SS 23 28 13
  • Handelssortering, SS-EN 1611-1
  • KD-märkning, enligt Jordbruksverkets krav
  • Målfuktkvot, SS-EN 14298
  • Produkt-ID, VilmaBas 1.0
  • Varugrupp, BK04
FAKTA Branschrådet Vilma

Branschrådet Vilma administreras av Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund. I branschrådet ingår entreprenörer, bygg- och trävaruhandlare, systemleverantörer och branschorganisationer.

FAKTA GS1 Sweden

GS1 Sweden ingår i en världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden. Hjärtat i verksamheten är GS1-systemet. Bygg- och VVS-branschen använder GS1-systemets artikelnummer och streckkoder för att skapa ordning och reda på lagret och i butiker. När bygg- och fastighetssektorn börjar med elektronisk handel används GS1 Swedens affärsprocesser, ESAP, för att effektivisera administration och varuflöden.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Upphandling
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Branschrådet Vilma

Branschrådet Vilma administreras av Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund. I branschrådet ingår entreprenörer, bygg- och trävaruhandlare, systemleverantörer och branschorganisationer.

FAKTA GS1 Sweden

GS1 Sweden ingår i en världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden. Hjärtat i verksamheten är GS1-systemet. Bygg- och VVS-branschen använder GS1-systemets artikelnummer och streckkoder för att skapa ordning och reda på lagret och i butiker. När bygg- och fastighetssektorn börjar med elektronisk handel används GS1 Swedens affärsprocesser, ESAP, för att effektivisera administration och varuflöden.