Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tullhus prisas för renovering
Bostäder 7 sep 2011
Rotgruppen och Ettelva arkitekter står bakom ansiktlyftet för Stora Tullhuset i Stockholms hamn.
Stora Tullhuset i Stockholm har fått Stockholms Byggmästareförenings rot-pris 2011 för bästa renovering. Den nygamla byggnaden har gett liv åt hela Stadsgården anser juryn.
Rot-priset delas ut varje år till den beställare, arkitekt och byggentreprenör som bäst tillvaratar en byggnads särdrag och kvaliteter vid en ombyggnad.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Juryns motivering till priset

”Årets rot-pris tilldelas det tidigare mycket nedgångna Stora Tullhuset för att man på ett förtjänstfullt sätt fyllt huset med nya verksamheter och för att man med stor skicklighet återställt byggnadens ursprungliga exteriör. Byggnadens inre har optimerats på ett utmärkt sätt så att nya uthyrningsbara ytor har tillskapats bland annat genom ianspråktagande av de tidigare ej uppvärmda lagerutrymmena och genom en sänkning av källarvåningens golv, utfört med en byggnadstekniskt intressant sprängningsmetod med svartkrut.

De kulturhistoriska och antikvariska insatserna är väl genomförda, där särskilt bör framhållas bibehållandet av byggnadens originalfönster med sina säkerhetsgaller, den åter fungerande vinklade klockan av koppar, de återställda huvudtrapphusen samt återanvändandet av ursprungliga bröstningspaneler i kryssningscentret. Nya utvändiga tillägg har tillfogats på ett självklart sätt utan att störa helheten såsom det nya skärmtaket mot kajen och de nya glaspartierna på det översta planet i lägen där de tidigare lastportarna var placerade.

Denna centrala plats längs Stockholms vatten som tidigare låg helt öde och uppfattades av många som en slumrande avkrok sjuder nu av nytt liv, av människor på väg till sina nya arbetsplatser och av besökare till det nya fotomuseet.”

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

FAKTA Juryns motivering till priset

”Årets rot-pris tilldelas det tidigare mycket nedgångna Stora Tullhuset för att man på ett förtjänstfullt sätt fyllt huset med nya verksamheter och för att man med stor skicklighet återställt byggnadens ursprungliga exteriör. Byggnadens inre har optimerats på ett utmärkt sätt så att nya uthyrningsbara ytor har tillskapats bland annat genom ianspråktagande av de tidigare ej uppvärmda lagerutrymmena och genom en sänkning av källarvåningens golv, utfört med en byggnadstekniskt intressant sprängningsmetod med svartkrut.

De kulturhistoriska och antikvariska insatserna är väl genomförda, där särskilt bör framhållas bibehållandet av byggnadens originalfönster med sina säkerhetsgaller, den åter fungerande vinklade klockan av koppar, de återställda huvudtrapphusen samt återanvändandet av ursprungliga bröstningspaneler i kryssningscentret. Nya utvändiga tillägg har tillfogats på ett självklart sätt utan att störa helheten såsom det nya skärmtaket mot kajen och de nya glaspartierna på det översta planet i lägen där de tidigare lastportarna var placerade.

Denna centrala plats längs Stockholms vatten som tidigare låg helt öde och uppfattades av många som en slumrande avkrok sjuder nu av nytt liv, av människor på väg till sina nya arbetsplatser och av besökare till det nya fotomuseet.”