Varan har lagts till i varukorgen
Temperaturkänslig ljusreglering
Belysning 15 sep 2011
Ett lysrör tappar i ljusflöde när omgivningstemperaturen sjunker. Foto: Anders Wester
Ett lysrör försett med reglerbart HF-don kan enkelt ljusregleras. Lysrörets egenskaper försämras dock vid svalare temperaturer.

Ett lysrör går bra att ljusreglera så länge förhållandena är de rätta. För att urladdningen i röret ska vara optimal måste den ske vid rätt temperatur och tryck.

Gastrycket inuti lysröret står i direkt proportion till omgivningstemperaturen som påverkar ljusflöde och prestanda.

Belysningsbranschen har gett ut ett dokument med riktlinjer och råd angående omgivningstemperaturens påverkan vid ljusreglering av lysrör.

Instabil drift vid låga temperaturer

Att ljusreglera lysrör vid låga omgivningstemperaturer har sina problem. Lysrör tappar generellt ljusstyrka ju lägre omgivningstemperaturen är.

Maximalt ljusutbyte ger ett T8-lysrör vid 25°C och ett T5-lysrör vid 35°C. Ett konventionellt lysrör tappar 90 procent av sitt flöde vid en omgivningstemperatur på 20°C.

Ett lysrör som ljusregleras i kallare miljöer kan snabbt tappa värme, vilket leder till lägre gastryck och en sämre urladdning. Detta kan resultera i instabil drift av ljuskällan, vilket ofta visar sig som ormningar eller flimmer.

Fortgår det en längre tid leder det till svärtade ändar på lysröret som resulterar i tidigt lampbortfall. Det är värt att notera att en dragig miljö medför större problem för ett lysrör, då luften kring ljuskällan aldrig hinner värmas upp.

Kalla punkten bestämmer gastrycket

Det som bestämmer gastrycket är den kallaste punkten på lysröret. På T5-röret sitter den i sockeln vid stämpeln på röret. I en armatur med två eller flera rör måste stämpeln vara placerad i samma ände av armaturen.

Vid vertikala armaturer med T5-lysrör ska kalla punkten vara placerad nedtill i armaturen. På T8-rör sitter den mitt på. En felaktig placering av ljuskällan i armaturen kan leda till ett bortfall på 10-15 procent av det totala ljuset.

HF-don och ljusreglering

HF-don för lysrör är generellt sett anpassade för kontorsmiljö och optimerade därefter.Även om ett driftdon är specificerat att kunna ljusreglera ett lysrör ned till 1 procent så gäller detta endast vid vissa omgivningstemperaturer.

HF-donets omgivningstemperatur är temperaturen inuti armaturen.

Sluten armatur att föredra vid kyla

Vid låga omgivningstemperaturer är det därför viktigt att man kan garantera lysrörets och HF-donets omgivningstemperatur i armaturen och en sluten armatur är därför att rekommendera.

T8 är att föredra framför T5 i kallare miljöer då T5 tappar betydligt mer ljus och lättare blir instabil.

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter