Varan har lagts till i varukorgen
Sveriges första hållbara stadsdel
Energi 23 sep 2011
Diligentias område Masthusen intill Turning Torso är den första svenska stadsdelen som hållbarhetscertifieras. Illustration: Kanozi arkitekter.
Fastighetsbolaget Diligentia ser ut att bli först i Norden med att hållbarhetscertifiera en stadsdel. Området Masthusen i Västra Hamnen i Malmö planeras och byggs för att uppfylla Breeam Communities kriterier.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Masthusområdet ligger alldeles intill Turning Torso på den mark där de numera rivna mässhallarna tidigare låg. Området omfattar 100 000 kvadratmeter tomtyta och ska när det blir klart inrymma cirka 1 300 lägenheter plus kontor, butiker och vårdbyggnader.

Sedan 1,5 år arbetar markägaren Diligentia med att klassificera det nya jätteområdet enligt det brittiska certifieringssystemet Breeam Communities.

Flera fördelar

Orsakerna till att hållbarhetscertifiera den nya stadsdelen är flera. Det handlar om att ha kontroll och bidra till en bättre miljö. Men man räknar också med att det blir en god affär.

– Masthusen är vårt största projekt någonsin. Genom certifieringsarbetet tar vi ett helhetsgrepp på hela området och alla frågor på ett strukturerat sätt. Att certifiera Masthusen gör att vi kan systematisera vårt arbetssätt kring hållbarhetsfrågor och garantera fastigheternas miljöprestanda. samt på sikt få en god totalavkastning, säger Diligentias projektchef Sven Orefelt. Dessutom blir det lättare för våra nuvarande och potentiella hyresgäster att överblicka och relatera till vårt miljöarbete.

– Visst blir det extra arbete och kostnader, men jag är övertygad om att vi tjänar igen det genom att göra rätt från början och slippa göra om på slutet. Vi tror även att en certifiering höjer värdet på hela området och gör att flera vill hyra eller bygga här, säger Sven Orefelt.

I samarbete med Malmö stad

Arbetet drivs i nära samarbete med Malmö stad. Det handlar om att komma överens om hur staden vill att bland annat trafik-, va- och energilösningar ska utformas och vilka krav som ska ställas på grönytor och andra delar i den yttre miljön.

Diligentia levererar löpande in övergipande uppgifter för stadsdelen till certifieringsorganet. I nästa steg ska detaljerna läggas fast. Diligentia siktar i certifieringen på att nå det näst högsta betyget – excellent. Sven Orefelt tror att området kan vara certifierat 2012.

Men hållbarhetsarbetet har redan fått genomslag i det dagliga arbetet. Diligentia har sålt cirka 20 000 kvadratmeter mark och där har köparen förbundit sig att uppfylla alla krav som certifieringen ställer.

Minskar översvämningsrisk

De gamla byggnader på området som rivits har kommit till nytta genom att betongen återvunnits på plats och använts till att höja marknivån med 1,5 meter närmast havet.

– På så sätt minskar vi översvämningsrisken i området och har sluppit massa onödiga och miljöstörande transporter. Dessutom får vi plats att spränga in garage under husen på ett effektivare sätt, säger Sven Orefelt.

Andra effekter av certifieringsarbetet är att området planeras för flera olika energilösningar med bland annat värmelagring i mark, alla byggnader förbereds för solfångare och får gröna tak och lokala material prioriteras i planeringen.

Byggbolaget Peab har nyligen beslutat att de också ska certifiera området Varvsstaden, också det i Västra Hamnen i Malmö.

FAKTA Så fungerar Breeam Communities

Breeam Communities är ett klassnings- och certifieringssystem som premierar hållbar stadsutveckling. Syftet är att hjälpa planerare och exploatörer att förbättra, mäta och certifiera stadens hållbarhet i planeringsskedet för att driva på byggandet av hållbara stadsdelar.

Systemet bedömer åtta olika områden: klimatanpassning och energianvändning, bra samhällsplanering, markanvändning och landskapsplanering, ekologi och biologisk mångfald, transporter och kommunikationer, naturresurser, affärer och ekonomi samt byggnader.

Klassningssystemet sköts av Bre, en oberoende forsknings- och konsultorganisation. Klassningen görs i två olika steg.

Det finns sex olika betygssteg för klassificeringen, det högsta betyget är outstanding.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så fungerar Breeam Communities

Breeam Communities är ett klassnings- och certifieringssystem som premierar hållbar stadsutveckling. Syftet är att hjälpa planerare och exploatörer att förbättra, mäta och certifiera stadens hållbarhet i planeringsskedet för att driva på byggandet av hållbara stadsdelar.

Systemet bedömer åtta olika områden: klimatanpassning och energianvändning, bra samhällsplanering, markanvändning och landskapsplanering, ekologi och biologisk mångfald, transporter och kommunikationer, naturresurser, affärer och ekonomi samt byggnader.

Klassningssystemet sköts av Bre, en oberoende forsknings- och konsultorganisation. Klassningen görs i två olika steg.

Det finns sex olika betygssteg för klassificeringen, det högsta betyget är outstanding.

Fördjupningsmaterial