Varan har lagts till i varukorgen
Styva bjälklag ger säkra våtrum
Konstruktion 26 sep 2011
Metoden med lättballastbetong mellan bjälkarna har fördelar när det gäller att skapa ett fuktsäkert och stabilt träbjälklag som underlag för golvvärme och keramiska plattor.

Påverkan av rörelser på grund av fukt i trästommen minskar om lättballastbetong gjuts mellan bjälkarna. Det framkommer i ett forskningsprojekt från SP Trätek.

Forskarna har jämfört ett konventionellt uppbyggt våtrumsbjälklag med spånskiva och avjämningsmassa med ett gjutet av lättballastbetong mellan bjälklag.

Nyproducerade hus mer utsatta

Fuktrelaterade rörelser, temperaturgradienter och klimat hos våtrumsbjälklag med golvvärme har ingått i jämförelserna.

Eftersom de fuktrelaterade rörelserna huvudsakligen uppstår i nyproducerade hus visar sig problemen framförallt där och då  i samband med den initiala torkningen.

Långsiktiga fördelar

Fördelar med lättballastbetong är bland annat den flytande konstruktionen som gör den fuktsäker. Den medför också mindre bygghöjd hos övergolvet än dagens lösningar.

Produktionskostnaden är dock en av nackdelarna med metoden men den anses bli lönsam på sikt.

Med hjälp av lättballastbetong mellan bjälklagen kan träbjälkarna stabiliseras. Foto Martin Brunnkvist
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Renoveringar Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

Med hjälp av lättballastbetong mellan bjälklagen kan träbjälkarna stabiliseras. Foto Martin Brunnkvist