Varan har lagts till i varukorgen

Språngbrädor till nya PBL

Energi 8 sep 2011
Tre skrifter från Boverket ska öka kunskapen om tillämpningen av plan- och bygglagen.
Som förberedelse inför den nya plan- och bygglagen, PBL, som trädde i kraft 2 maj i år, har Boverket tillsammans med länsstyrelser och kommuner gjort en satsning på att höja kompetensen. Erfarenheter från projektet redovisas i tre skrifter.

Kompetenssatsningen PBL Pilotprojekt är ett utvecklingsarbete som bedrivits under 2010. Syftet har varit att få erfarenheter om god tillämpning av plan- och bygglagen. Frågeställningarna som behandlats spänner över en stor bredd, från översiktsplanering till byggande.

Tre kortskrifter

Nu har Boverket producerat tre kortskrifter från resultaten av utvecklingsarbetet. Dessa kan beställas i tryckt format eller ladda ner via länkarna till höger.

Böckerna heter ”Språngbräda för nya Plan- och Bygglagen” -:

 • Intro
 • Exempel
 • Antologi.

Intro

I den första boken, Intro, presenteras de åtta pilotprojekten. De är:

 • Nyckelordet är strategisk
 • Digitala, regionala bilder
 • Översiktsplanering i storstadsmiljö
 • Fokus på byggområdet
 • Planera mera för landsbygden
 • Strategiska planeringsunderlag och utveckling av processer
 • Vattenförvaltning
 • Utmaningar för planering i glesbygd

Boken Intro ska ge en glimt av vad som finns att hämta från resultaten av utvecklingsarbetet.

Exempel

Den andra skriften, Exempel, redovisar ett urval praktiska exempel från arbetet.

Antologi

Den tredje delen, Antologi, innehåller en sammanfattning av metoder och slutsatser från projekten.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Lov och tillsyn Utredning och program Miljö Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter