Varan har lagts till i varukorgen
Solig balkong ger energi
Energi 1 sep 2011
Solceller på balkongräcket. Hyresgästerna kan hänga upp blomlådor om de så önskar men undvika växter som hänger ned och täcker solcellspanelerna. Arkitekt är Södergruppen Arkitektkontor. Foto ExoTech.
Nybyggda Fullriggaren i Gävle har fått ett solelsystem där solcellerna är inbyggda i balkongerna.

Balkong med söderläge betyder inte längre bara att ägaren kan få en skön stund i solen. Ett nybyggt flerbostadshus i Gävle har fått ett solelsystem där solcellerna är integrerade i räckena på balkongerna åt söder.

Glas-glas

– De är så kallade glas–glas-moduler, vilket innebär att det är glas på båda sidor om kiselskiktet. Det är främst av estetiska skäl man valde glas-glas i detta fall, säger Leif Selhagen, marknadschef på Exotech, som levererat solelsystemet.

Polykristallina celler

Solcellerna är av polykristallin typ, vilket ger något lägre verkningsgrad men är billigare att tillverka än monokristallina.

På Fullriggarens balkonger täcker panelerna en yta på cirka 230 kvadratmeter. Beräknad tillskott på årsbasis är 11 325 kWh. Anläggningen har en maxeffekt på 20 kW.

Förutsättningar goda

– Panelerna är i princip underhållsfria. Hyresgästerna kommer att kunna hänga upp blomlådor om de så önskar, men man bör undvika växter som hänger ner och täcker solcellspanelerna, säger Leif Selhagen.

Anläggning omfattar två växelriktare kopplade till rader med solpaneler. Solelen kommer att användas till  att driva hissar, ventilation och belysning i trapphuset.

– Systemet sattes i drift i maj 2011 och har sedan dess levererat som förväntat, enligt Leif Selhagen.

FAKTA Om Fullriggaren

 • Plats: Gävle Strand
 • Byggherre: Gavlegårdarna
 • Arkitekt: Södergruppen Arkitektkontor
 • Totalentreprenör: Skanska
 • Bruttoarea: 3 560 kvadratmeter
 • Färdigt: juni 2011
 • Projektkostnad: cirka 60 miljoner kronor
 • Energianvändning: 70 kWh/kvadratmeter och år

Huset kallas Fullriggaren och är det första bostadsområdet på Anderholmen, Gävle Strand. Den 42 meter höga byggnaden inrymmer kontorslokaler, bostäder och en restaurang på bottenplan. Fullriggaren är kommunala bostadsbolaget Gävlegårdarnas hittills mest energisnåla byggnad.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Om Fullriggaren

 • Plats: Gävle Strand
 • Byggherre: Gavlegårdarna
 • Arkitekt: Södergruppen Arkitektkontor
 • Totalentreprenör: Skanska
 • Bruttoarea: 3 560 kvadratmeter
 • Färdigt: juni 2011
 • Projektkostnad: cirka 60 miljoner kronor
 • Energianvändning: 70 kWh/kvadratmeter och år

Huset kallas Fullriggaren och är det första bostadsområdet på Anderholmen, Gävle Strand. Den 42 meter höga byggnaden inrymmer kontorslokaler, bostäder och en restaurang på bottenplan. Fullriggaren är kommunala bostadsbolaget Gävlegårdarnas hittills mest energisnåla byggnad.