Varan har lagts till i varukorgen

Så får du struktur på cyklandet

Vägar och gator 29 sep 2011
Nerfasade kantstenar och cykelställ där man kan låsa fast ramen gynnar cykeltrafiken.
Gatstenar, vägskyltar och cykelställ på rätt sätt. Du som ansvarar för att beslutade åtgärder genomförs på rätt sätt kan hämta konkreta lärdomar i kunskapsprojektet om cykelinfrastruktur.

Cykelinvesteringarna runt om i Sverige och Europa ökar stadigt. För att pengarna ska göra största möjliga nytta gäller det för kommunerna att få igång sin trafikstrategi och att ha med cyklisternas behov i arbetet.

Få igång trafikstrategin med Trasthandboken

För de kommuner som inte kommit igång kan Trast-guiden underlätta starten för arbetet med trafikstrategin. Guiden bygger på erfarenheter från kommuner som tagit fram strategier.

Cyklister kräver parkering med ramlås

Cykelställ där man kan låsa fast ramen är bland det viktigaste för många cyklister. Om det saknas lämnar de cykeln hemma eller låser fast den i ramen någon annanstans.

Fasa ner gatstenens kant

Cykelbanornas kantstenar motverkar ambitiösa satsningar på cykeltrafik. Fasa ner dem och vinn ökad komfort, bekvämlighet och säkerhet till ett värde av fem kronor för varje investerad krona.

Cy City

Cy City är ett forskningsprojekt som finansieras av Vinnova med WSP som huvudpart. Projektet pågår fram till och med 2014. Bygginfo presenterar löpande praktiska resultat från projektet.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Hållbarhet Tillgänglighet Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter