Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny utgåva av MTK Säkerhet
Arbetsmiljö 15 sep 2011
Den största ändringen i MTK Säkerhet gäller ”glas i hissar”. Foto: Ulf Söderlund
Ändrad syn på glas i hisschakt och tydligare tabeller för montering av säkerhetsglas är några nyheter i den nya utgåvan av MTK Säkerhet.
En ny plan- och bygglag och uppdaterad byggregler trädde i kraft i våras. Det har inneburit att vissa hänvisningar har gjorts om. Även Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar har uppdaterats och i nya MTK Säkerhet hänvisas till H12 i stället för H6.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Den inskrivna cirkeln för några olika geometriska former. Illustration: MTK
FAKTA MTK

Monteringstekniska kommittén, MTK, representerar planglasbranschens organisationer och verkar inom ramen för Glascentrum i Växjö. MTK har som en av sina främsta uppgifter att utarbeta anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader.

MTKs riktlinjer är avsedda att ge vägledning till alla aktörer delaktiga i byggprocessen och är ett komplement till gällande byggnormer, föreskrifter och standarder. Riktlinjerna utgör den samlade glasbranschens erfarenhet och syn på val och montering av glas.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

Den inskrivna cirkeln för några olika geometriska former. Illustration: MTK
FAKTA MTK

Monteringstekniska kommittén, MTK, representerar planglasbranschens organisationer och verkar inom ramen för Glascentrum i Växjö. MTK har som en av sina främsta uppgifter att utarbeta anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader.

MTKs riktlinjer är avsedda att ge vägledning till alla aktörer delaktiga i byggprocessen och är ett komplement till gällande byggnormer, föreskrifter och standarder. Riktlinjerna utgör den samlade glasbranschens erfarenhet och syn på val och montering av glas.