Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Möjligt få dispens för PCB
Miljö 19 sep 2011
PCB förekommer bland annat i lysrörskondensatorer och transformatorer. Foto: Per Andersson
All utrustning som innehåller PCB ska enligt lag omgående dekontamineras eller bortskaffas. Sedan i somras kan dock företag ansöka om dispens om det finns särskilda skäl.
SFS 2007:19 Förordning om PCB m.m. innehåller bestämmelser om kontroll över förekomsten och hanteringen av PCB-produkter.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Dekontaminering

Med dekontaminering menas alla åtgärder som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden.

Dekontaminering kan innebära utbyte av vätskor genom att en vätska som är en PCB- produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en PCB- produkt.

FAKTA Ur SFS 2007:19

Förbud mot och villkor för viss hantering

§8

En transformator eller en sådan kondensator som har högre effekt än två kilovoltampere får inte användas om den innehåller en PCB-produkt.

 

Dekontaminering

§14

Den som innehar en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska omgående se till att utrustningen dekontamineras på ett sätt som följer 15 §.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA Dekontaminering

Med dekontaminering menas alla åtgärder som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden.

Dekontaminering kan innebära utbyte av vätskor genom att en vätska som är en PCB- produkt ersätts med en lämplig vätska som inte är en PCB- produkt.

FAKTA Ur SFS 2007:19

Förbud mot och villkor för viss hantering

§8

En transformator eller en sådan kondensator som har högre effekt än två kilovoltampere får inte användas om den innehåller en PCB-produkt.

 

Dekontaminering

§14

Den som innehar en utrustning som omfattas av anmälningsplikt enligt 11 § ska omgående se till att utrustningen dekontamineras på ett sätt som följer 15 §.