Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Fukt och föroreningar under golv
Konstruktion 15 sep 2011
Fukt i betong/avjämningsmassa kan orsaka problem under matta. Foto Svensk Byggtjänst
Det lönar sig att kontrollera anmärkningsvärda föroreningar i betongbjälklag före en större ombyggnad. Det blir både billigare och skapar mindre problem anser Lasse Iisakka, utredningsingenjör på på Byggmiljögruppen.
Cecilia Jondell
Redaktör
Föroreningar i bjälklaget kan nämligen påverka luften i inomhusmiljön. Trots att gamla betongbjälklag vid tillfället när kontroll och materialprover tas visar sig vara torra, kan de ändå innehålla kemiska ämnen från byggtiden.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Information om föroreningar

  • Anmärkningsvärda brister under mattor bör åtgärdas så att dåliga ämnen inte når/försvåras att nå rumsluften. Det är i dag inte känt vilka dessa ämnen eller kombinationer av ämnen är.
  • Det finns ett samband mellan fuktiga byggnader och byggmaterial och hälsobesvär.
  • En typ av avjämningsmassa, flytspackel med ämnet kasein, användes under perioden 1977 till 1983. VOC-mätningar kan visa på bra inomhusluft men föroreningar efter flytspackel ger fortsatta problem i rumsluften. Detta påverkar människor och visar att processer med kemisk nedbrytning av material och föroreningar i förhöjda halter under mattan samt föroreningar som trängt ner i betongen, inte går att mäta i rumsluften.
  • VOC-mätning av materialprov av betongbjälklaget/avjämningsmassan som tas, får ligga i en kammare och man gör sedan en analys på den luften.
  • Har det legat en linoleummatta på ett fuktigt bjälklag är det främst mögel som bildas under mattan. En linoleummatta som ligger på fuktigt underlag och bildar mögel beror på att mattan innehåller juteväv som är ett organiskt material.
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Information om föroreningar

  • Anmärkningsvärda brister under mattor bör åtgärdas så att dåliga ämnen inte når/försvåras att nå rumsluften. Det är i dag inte känt vilka dessa ämnen eller kombinationer av ämnen är.
  • Det finns ett samband mellan fuktiga byggnader och byggmaterial och hälsobesvär.
  • En typ av avjämningsmassa, flytspackel med ämnet kasein, användes under perioden 1977 till 1983. VOC-mätningar kan visa på bra inomhusluft men föroreningar efter flytspackel ger fortsatta problem i rumsluften. Detta påverkar människor och visar att processer med kemisk nedbrytning av material och föroreningar i förhöjda halter under mattan samt föroreningar som trängt ner i betongen, inte går att mäta i rumsluften.
  • VOC-mätning av materialprov av betongbjälklaget/avjämningsmassan som tas, får ligga i en kammare och man gör sedan en analys på den luften.
  • Har det legat en linoleummatta på ett fuktigt bjälklag är det främst mögel som bildas under mattan. En linoleummatta som ligger på fuktigt underlag och bildar mögel beror på att mattan innehåller juteväv som är ett organiskt material.