Varan har lagts till i varukorgen
Förebild för träbroar
6 okt 2011
Skellefteå kommun ser potentialen med trä och vill vara med i utvecklingen av bra samhällsprodukter. Foto Stig Emilsson
I augusti stod den klar, Nordens längsta snedstagsbro i trä vid Älvsbacka Strand i Skellefteå. Bron har en unik konstruktion med 130 meter mellan pylontornen.

Det finns en ökad kunskapsnivå hos konsulter och arkitekter hur trä används som konstruktionsmaterial. Att använda trä i broar även i större sammanhang är ett nytt sätt att tänka kring trä som byggmaterial. Älvsbackabron kan därför ses som ett referensobjekt av utvecklingen för träbrobyggandet.

En snedstagsbro är uppbyggd av pylontorn från vilka snedstag ansluter till broplattan. Genom att hänga upp broplattan i snedstag klarar man stora spännvidder.

Gång- och cykelbron vid Skellefteåälven har en slank och komplex konstruktion. Den är130 meter mellan pylontornen (stödpunkterna) och har en bredd på fyra meter. Utmaningen med konstruktionen är främst svängningarna.

Forskningsobjekt

Med sin moderna teknik har bron blivit ett forskningsobjekt och finansieras därför delvis med EU-medel. 

Sensorer har monterats för att samla mätdata som ger upphov till nya modeller och verktyg att mäta prestanda och kvalitet på avancerade träkonstruktioner.

Att man valt en snedstagsbro har varit ekonomiskt fördelaktigt. Utförandet utan stöd i älven sparar på dyra grundläggningskostnader. Även ett svårt montageförfarande har undvikits.

Skellefteå kommun är beställare och intresset ökar hos allt fler att använda trä i brokonstruktioner. Martinsons i Skellefteå har byggt över 700 broar runt i Sverige och ser intresset.

FAKTA Mer om Älvsbackabron

 • Martinsons har konstruerat och byggt bron. Beräkningar har gjorts i samarbete med Cowi Göteborg och särskilda broareodynamiker från Cowi Danmark.
 • Datainsamling och utvärderingar från givare på bron görs av Luleå Tekniska Universitet och SP Trätek.
 • Kostnaden för bron är 30 miljoner.
 • Pylonparens höjd är ca 23 meter och bron väger 270 ton.
 • Brobanan är uppbyggd av två längsgående primärbalkar i limträ.
 • Balkarna levereras till byggplatsen sektionsvis, cirka 30 meter långa, och skarvas där momentstyvt till en kontinuerlig 130 meter lång balk.
FAKTA Om träbroar

 • 120 träbroar byggs i Sverige varje år med varierande trätekniker.
 • En tillfällig bro av limträ har byggts mellan Nya Karolinska i Solna och Vasastan i Stockholm och är norra Europas längsta träbro för vägtrafik.
 • Den längsta träbron i Sverige är gång- och cykelbron Skutgränd i Umeå, som är 230 meter lång.

 

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning Förvaltning
Fler nyheter

FAKTA Mer om Älvsbackabron

 • Martinsons har konstruerat och byggt bron. Beräkningar har gjorts i samarbete med Cowi Göteborg och särskilda broareodynamiker från Cowi Danmark.
 • Datainsamling och utvärderingar från givare på bron görs av Luleå Tekniska Universitet och SP Trätek.
 • Kostnaden för bron är 30 miljoner.
 • Pylonparens höjd är ca 23 meter och bron väger 270 ton.
 • Brobanan är uppbyggd av två längsgående primärbalkar i limträ.
 • Balkarna levereras till byggplatsen sektionsvis, cirka 30 meter långa, och skarvas där momentstyvt till en kontinuerlig 130 meter lång balk.
FAKTA Om träbroar

 • 120 träbroar byggs i Sverige varje år med varierande trätekniker.
 • En tillfällig bro av limträ har byggts mellan Nya Karolinska i Solna och Vasastan i Stockholm och är norra Europas längsta träbro för vägtrafik.
 • Den längsta träbron i Sverige är gång- och cykelbron Skutgränd i Umeå, som är 230 meter lång.