Varan har lagts till i varukorgen
Fjädrande anslutning allt hetare
Teknik 22 sep 2011
En fjädrande anslutning gör det enkelt att ansluta elkabeln. I tider med ökande besparingskrav har branschens intresse för den tidseffektiva tekniken växt.

Efterfrågan på fjädrande anslutningar av tryckfjädertyp har ökat på sista tiden. Anledningen är jakten på kostnadsbesparingar inom elteknikbranschen. En snabbare anslutning förkortar tiden avsevärt vid uppbyggnad av ett automationsskåp, en maskin eller vid en fastighetsinstallation.

Funnits sedan 70-talet

Fjädrande anslutningar, eller så kallad push-in teknik, är ingen ny företeelse. Den har funnits parallellt med den klassiska skruvanslutningen av elkablar sedan 1970-talet.

I installationer där fjädrande anslutningar använts, inom exempelvis infrastruktur, industri eller maskiner, har dragfjädern varit dominerande. I andra sammanhang, som inom fastighetsinstallation eller i elektronikprodukter, har det däremot varit vanligare att använda anslutningar av tryckfjädertyp.

Den stora skillnaden mellan dessa två typer av anslutningar är att dragfjädern måste öppnas först innan ledaren placeras i anslutningsutrymmet. Tryckfjädern däremot, tillåter att man kan trycka in ledaren direkt i anslutningsutrymmet utan behov av några extra åtgärder eller verktyg.

Flera fördelar

Den stora fördelen med dessa fjädertyper är att det enkelt går att skapa en korrekt anslutning oberoende av hur kompetent den som utför installationen är. Tekniken utesluter risken för felaktig eller icke åtdragna anslutningspunkter, ett fel som kan förekomma vid skruvanslutning.

Fjädrande anslutningar betraktas också som mer vibrationssäkra än skruvanslutningar. De används därför gärna i tillämpningar där vibrationer förekommer. Ytterligare en fördel är det säkra handhavandet. Verktyget som används för att öppna fjädern är isolerat från strömförande delar.

– Det är framförallt inom fastighetsinstallation som man kan uppnå rejäla tidsvinster. Där används oftast styva ledare av typen EK eller FK, säger Kjell Ring, produktansvarig på Phoenix Contact, ett företag som tagit fram produkter med push in-anslutning.

Nya produkter på marknaden

Enligt Kjell Ring har tillverkare av el- och automationsutrustning på senare tid börjat utveckla fler produkter. Det är inte bara sådana som fyller behovet inom fastighetsinstallation utan också produkter inriktade mot industriinstallationer.

Inom industrin, där man ofta använder flexibla ledare av typ RK, förses ledarna med en trådändhylsa för att kunna använda de mer snabbanslutna push in-plintarna.

– Vår målsättning är att de nya produkterna ska kunna användas för de vanligaste ledartyperna, som EK, FK och RK.

FAKTA Ledartyper

FK – runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.

RK – runda mångtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.

EK – runda solida kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA Ledartyper

FK – runda fåtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.

RK – runda mångtrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.

EK – runda solida kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel.