Varan har lagts till i varukorgen
Bostadsbolag måste våga tänka nytt
Energi 23 sep 2011
Upprustningen av miljonprogrammets bostäder är den största utmaningen någonsin för hela samhällsbyggnadssektorn. Foto: Harald Holm
Allt fler efterlyser en helhetssyn när miljonprogrammets bostäder ska rustas upp. Men det blir för dyrt för fastighetsägare och hyresgäster att bära själva. För att lyckas måste bostadsbolagen därför tänka i nya banor och se till att involvera många fler aktörer.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Upprustningen av miljonprogrammets bostadsområden är den största utmaningen för samhällsbyggnadssektorn på mycket länge. Ungefär 850 000 lägenheter byggdes under rekordåren 1961–1975.

Av dessa är cirka 600 000 i akut behov av renovering och upprustning de närmaste 10-15 åren, såväl av byggnadstekniska som energimässiga och sociala skäl. Försiktigt räknat beräknas hela kalaset kosta minst 300 miljarder kronor.

Inte minst de ekonomiska utmaningarna är så stora att nästan ingen vågar eller anser sig ha råd att sätta fart – även om det finns en del positiva undantag.

Inga subventioner

Miljonprogrammet byggdes med stora statliga subventioner för att lösa den då akuta bostadsbristen. I dag har politikerna hittills varit tydliga med att man inte är beredda att subventionera upprustningen.

En ordentlig upprustning kan inte finansieras enbart med hyreshöjningar. Dessa skulle i många fall behöva höjas med 50 procent men de flesta hyresgäster går knappast med på mer än 15-procentiga höjningar.

Risken är därför att många fastighetsägare väljer att göra minsta möjliga. De energieffektiviseringar som behöver göras för att branschen ska klara det nationella klimatmålet att halvera energiförbrukningen från år 1995 till år 2050 kommer då inte att klaras.

Sociala miljön

Många vill också passa på att göra insatser som förbättrar den sociala situationen. Även om de som bor i miljonprogramslägenheter trivs mycket bättre än vad folk i allmänhet tror, så är det ett faktum att arbetslöshet och brottslighet ligger klart högre än riksgenomsnittet i många miljonprogramområden. Det finns en förhoppning att upprustningen både bidrar till att minska arbetslösheten och brottsligheten.

Allt fler anser därför att fastighetsbranschen måste våga tänka nytt och ta hjälp av andra aktörer för att det så kallade renoveringsfönster som står öppet just nu ska användas på bästa sätt. Att lösningen finns i en samverkan mellan fastighetsägare, boende, kommuner, politiker och byggindustrin.

Tydlig vision

För att lyckas måste bostadsbolaget själv ha en tydlig vision av vad man vill uppnå med sina bostadsområden men också lära sig att kommunicera nyttan för hela samhället med en genomgripande upprustning.

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, Bebo, är en av de organisationer som försöker bryta det dödläge som råder. Vid ett seminarium i Stockholm i september presenterades flera nya sätt att tänka för att få fastighetsbolagen att våga sätta fart.

Det handlar både om att bostadsbolagen måste tänka mer långsiktigt och förstå hur de kan påverka sina affärsrisker för att upprustningen av miljonprogrammets områden ska bli lyckosam. Dessutom måste de bli bättre på att förklara samhällsnyttan med upprustningen, så att fler vill vara med och betala. (Läs mer i artikeln här intill).

Hållbar upprustning

Svensk Byggtjänst är en annan aktör som vill bidra till att miljonprogramsupprustningen blir så framgångsrik som möjligt. Under hösten inleder företaget flera kommunikationsprojekt på temat ”Hållbar upprustning av miljonprogrammet”.

På en speciell avdelning på www.byggtjanst.se samlas och kommuniceras dessa projekt. Ett viktigt inslag blir seminariet ”Hållbar upprustning av miljonprogrammet” den 16 november i Stockholm där ämnet får en mångsidig belysning av flera kunniga föreläsare.

”Mina kvarter”

För att speciellt engagera ungdomar i utvecklingen av miljonprogrammet startar Svensk Byggtjänst projektet ”Mina Kvarter”. Det omfattar en Facebooksida, workshops och den globala spelsuccén Minecraft som ett verktyg för visualisering av idéer.

– För att lyckas på bästa sätt måste fastighetsbolagen lyssna på och ta till sig de boendes synpunkter och dra nytta av deras energi och kraft. Vi vill hjälpa till att underlätta denna dialog. Just ungdomar i miljonprogramsområden hör till de mest samhällspolitiskt intresserade och har många idéer om hur de vill ha det, säger Svensk Byggtjänsts vd Erik Hellqvist.

Säkert och tryggt boende

En undersökning som Industrifakta gjort på uppdrag av Svensk Byggtjänst visar att de boende i miljonprogramsområden framförallt vill ha ett säkert och tryggt boende.

Lås, entréer, dörrar och belysning är saker som hyresgästerna vill prioritera vid en renovering. Inne i lägenheterna anser de boende framförallt att kök, badrum och ventilation behöver förbättras.

Goda och dåliga exempel

Bygginfo har redan lyft fram flera av de goda initiativ som hittills tagits för ett mer hållbart miljonprogram. Nu ökar vi den satsningen.

Den närmaste tiden kan du kontinuerligt läsa om goda eller mindre lyckade exempel på hur man får med sig hyresgästerna i upprustningen, hur energiförbrukningen halveras, hur renoveringsprocessen kan bli mer industriell och effektiv samt vilka nya material och produkter som bidrar till att höja fastighetens och områdets värde.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter