Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Blöta syllar möglar alltid
Renoveringar 16 sep 2011
Trä som börjat suga åt sig vatten möglar alltid när det byggs in, visar en ny SP-rapport.
Syllkonstruktioner som utsätts för regn eller fritt vatten mer än ett dygn angrips alltid av påväxt av mögel. Möglet uppstår framförallt på de ytor där uttorkningen är begränsad. Det visar en ny studie från SP.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tidigare uppmärksammat att byggbranschen är dålig på att skydda virket mot regn och vatten när man bygger trähus. Samtliga 24 studerade objekt var drabbade av fuktigt trä och mögel.

Det har dock rått delade meningar huruvida det är ett problem att ta på allvar eller inte. Nya laboratoriestudier visar nu att samtliga träsyllar som utsatts för fritt vatten i minst ett dygn drabbas av kraftig mögelpåväxt.

Kortvariga regnstänk där materialet kan torka upp samma dag ger dock ingen ökad risk för mögel.

Kritisk gräns

– Den kritiska gränsen passeras när träet väl börjat suga åt sig vatten. Vattenuppsugning sker relativt omgående och sedan kan påväxt förväntas framförallt på de träytor som är instängda. Enda chansen att stoppa påväxt i det läget är att riva stommen och låta torr luft cirkulera runt alla fuktiga ytor på syllen. Men det görs ju inte, säger projektledaren Lars Olsson på SP:s avdelning för byggnadsfysik och innemiljö.

Sju olika syllösningar ingick i studien som genomfördes under tre månader i en klimatkammare med ute- respektive inneklimat på vardera sidan av väggen.

Fem av dessa byggdes in i en yttervägg och två fick torka i utedelen av klimatkammaren. Temperatur, relativ fuktighet, fuktkvot och mikrobiell aktivitet mättes kontinuerligt.

Riklig mögelpåväxt

Samtliga syllkonstruktioner angreps av riklig mögelpåväxt. Framförallt växte det mögel på de ytor där uttorkningen var begränsad, till exempel mellan syll och styrsyll, mot fuktspärr, stålplåt eller andra material som var fuktiga eller ångtäta.

– Ett dilemma är att du inte kan se ens en riklig mögelpåväxt med annat än att du tvingas demontera delar av huset. Det krävs en mikrobiell analys för att säkert kunna avgöra om virket är angripet eller inte.

Slarvet på byggarbetsplatserna med att skydda virket från vatten innebär att Boverkets byggregler för relativa fuktighet inte uppnås och att risken för olägenheter av dålig lukt ständigt är aktuell.

Andra konstruktionslösningar

Lars Olsson uppmanar därför hela branschen att i första skede minska risken för att virket utsätts för regn, genom att bygga med väderskydd eller undvika stomresning vid nederbörd.

– Ett annat alternativ är att använda konstruktionslösningar som klarar av vattenpölar och vattenstänk, alltså fukttåligt material i utsatta lägen. Men då är det viktigt att dessa konstruktioner testas och utvärderas innan de tas i kommersiellt bruk.

FAKTA Så minskar du risken för mögel

  • Använd heltäckande väderskydd
  • Undvik stomresning under nederbörd och tillämpa ekonomisk kompensation för väntetider
  • Korta montagetiden till en arbetsdag och skydda trä från uppfuktning.
  • Utforma byggdelarna så att uppfuktning/inläckage inte kan uppstå. Väggens anslutning mot betongplattan bör utformas så att väggens nederkant inte utsätts för vatten på betongplatta (träsyll byts ut mot fukttåligt material eller väggen ställs på en högplatå).
  • Stående reglar ändträförseglas. Syllar ändträförseglas innan montage.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Miljö Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så minskar du risken för mögel

  • Använd heltäckande väderskydd
  • Undvik stomresning under nederbörd och tillämpa ekonomisk kompensation för väntetider
  • Korta montagetiden till en arbetsdag och skydda trä från uppfuktning.
  • Utforma byggdelarna så att uppfuktning/inläckage inte kan uppstå. Väggens anslutning mot betongplattan bör utformas så att väggens nederkant inte utsätts för vatten på betongplatta (träsyll byts ut mot fukttåligt material eller väggen ställs på en högplatå).
  • Stående reglar ändträförseglas. Syllar ändträförseglas innan montage.