Varan har lagts till i varukorgen
Arbetsmiljökampanj för utländska arbetare
Energi 13 sep 2011
” Våra arbetsmiljöregler omfattar även dig som jobbar tillfälligt här”. Det budskapet vill Arbetsmiljöverket sprida till utländska byggnadsarbetare som arbetar i Sverige. Kampanjen kombineras med en stor tillsynsinsats hos främst mindre företag.

Utländska byggnadsarbetare är överrepresenterade i olycksstatistiken. Sex utländska arbetstagare har omkommit på svenska byggarbetsplatser sedan 2007.

Arbetsmiljöverket drar nu i gång en bred kampanj riktad till utländska byggnadsarbetare i Sverige. Avsikten är att höja kunskapen om arbetsmiljöregler på svenska byggarbetsplatser och därmed höja säkerheten.

Främst vänder man sig till personer med polska, estniska, lettiska, litauiska och ryska som modersmål.

Annonser och webb

”Våra arbetsmiljöregler omfattar även dig som jobbar tillfälligt här” är det budskap som sprids under hösten, bland annat i annonser och på både svenska och utländska webbplatser. Arbetsmiljöverket har också skapat en ny sajt, safeatwork.se.

På sajten finns film och interaktiv utbildning om risker i arbetet, hur de ska förebyggas och annat man som nyanländ byggnadsarbetare kan behöva känna till. Informationen är lättillgänglig och presenteras på olika språk.

"Säkrast i världen"

– Sveriges byggarbetsplatser är bland de säkraste i världen. Men det förekommer tyvärr att mindre seriösa företag inte drar sig för att tumma på säkerheten. Det snedvrider också konkurrensen inom byggbranschen om vissa arbetsgivare struntar i att följa de regler som vi i bred samsyn kommit överens om, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Han menar att dubbla standarder för arbetsmiljön inte kan accepteras och att det i förlängningen leder till en urholkning av arbetsmiljön för alla byggnadsarbetare i Sverige.

Tillsynsinsats

Parallellt med denna satsning pågår en bred tillsynsinsats inom bygg. 1 400 mindre företag inom branschen och gymnasiernas byggprogram får inspektionsbesök.

Tillsyn görs även i samband med byggstart för att se till att de nya föreskrifterna om samordningsansvar för arbetsmiljön följs.

Att inte följa arbetsmiljöregler snedvrider konkurrensen inom byggbranschen, menar Mikael Sjöberg på Arbetsmiljöverket. Foto: Urban Orzolek.
FAKTA Rapport om hög olycksfrekvens

I en LO-rapport 2010 om tre större infrastrukturprojekt i Sverige framkom att nästan hälften av yrkesarbetarna var anställda av utlandsregistrerade underentreprenörer eller bemanningsföretag. Olycksfrekvensen vid dessa tre anläggningsprojekt låg på en nivå två eller tre gånger så hög som genomsnittet för anläggningsarbete i Sverige.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö Produktion Transportsystem Miljö Kyla
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Att inte följa arbetsmiljöregler snedvrider konkurrensen inom byggbranschen, menar Mikael Sjöberg på Arbetsmiljöverket. Foto: Urban Orzolek.
FAKTA Rapport om hög olycksfrekvens

I en LO-rapport 2010 om tre större infrastrukturprojekt i Sverige framkom att nästan hälften av yrkesarbetarna var anställda av utlandsregistrerade underentreprenörer eller bemanningsföretag. Olycksfrekvensen vid dessa tre anläggningsprojekt låg på en nivå två eller tre gånger så hög som genomsnittet för anläggningsarbete i Sverige.