Varan har lagts till i varukorgen
4 slåss om samhällsbyggarpris
Teknik 30 sep 2011
Förra årets vinnare blev Limnologen, ett bostadsprojekt i Växjö. Foto: Ole Jais
Den svenska utmärkelsen Stora Samhällsbyggarpriset, som ges till ett byggnadsverk av hög kvalitet delas ut för sjätte gången. Fyra projekt tävlar om utmärkelsen.

Priset anses som branschens främsta utmärkelse och ska bredda synen från att bara bygga till att skapa en värdefull samhällelig nytta.

Enligt stadgarna går priset till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen.

Juryn ska bedöma helheten i produktkvalitet och process. Bedömningskriteriet för produktkvalitet är samhällsnytta, arkitektur, teknik och hållbarhet.

Bedömningen för processen som lett fram till det färdiga resultatet är samverkan, förnyelse och effektivitet.

Sju arrangörer

Bakom Samhällsbyggardagen och Stora Samhällsbyggarpriset står följande organisationer:

 • Byggherrarna
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges Byggindustrier
 • VVS Företagen
 • Elektriska Installatörsorganisationen EIO
 • Byggmaterialindustrierna
 • Svensk Betong

Årets nominerade

 • Projekt 50-11, Skåne
 • Bromma Blocks, Stockholm
 • Citytunneln i Malmö
 • Infektionsklinik på MAS, Malmö

Priset delas ut den 18 oktober vid Samhällsbyggardagen, som är en mötesplats för samhällsbyggnadssektorns olika aktörer.

FAKTA Utvärdering från juryn

Objekten bedöms utifrån:

 • Samhällsnytta: Bedömning av projektets bidrag till samhälleliga värden.
 • Arkitektur: Bedömning av projektet ur estetiska och utformningsmässiga aspekter, arkitektonisk kvalitet samt en bedömning av dess ändamålsenlighet.
 • Teknik: Bedömning av projektets förmåga att tillvarata kunskap samt dess inslag av utmanande och nyskapande karaktär då det gäller tekniska, produktionsmässiga eller logistiska lösningar.
 • Hållbarhet: Bedömning av projektets roll och funktion över tiden samt dess möjlighet att bidra till en bärkraftig utveckling.
FAKTA Mer information om priset

Prisutdelning:

Årets prisutdeldningen sker i Stockholms Byggnadsförening, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Eventuella frågor besvaras av juryns sekreterare Erika Hann 08-587 147 02.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Utvärdering från juryn

Objekten bedöms utifrån:

 • Samhällsnytta: Bedömning av projektets bidrag till samhälleliga värden.
 • Arkitektur: Bedömning av projektet ur estetiska och utformningsmässiga aspekter, arkitektonisk kvalitet samt en bedömning av dess ändamålsenlighet.
 • Teknik: Bedömning av projektets förmåga att tillvarata kunskap samt dess inslag av utmanande och nyskapande karaktär då det gäller tekniska, produktionsmässiga eller logistiska lösningar.
 • Hållbarhet: Bedömning av projektets roll och funktion över tiden samt dess möjlighet att bidra till en bärkraftig utveckling.
FAKTA Mer information om priset

Prisutdelning:

Årets prisutdeldningen sker i Stockholms Byggnadsförening, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Eventuella frågor besvaras av juryns sekreterare Erika Hann 08-587 147 02.